nieuws

Koppeling vast en flexibel WGA een jaar uitgesteld

Schade

De koppeling van de vaste en flexibele WGA-risico’s wordt een jaar verschoven, naar 1 januari 2017. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat met deze maatregel in op de wensen van verzekeraars, die aangeven nog niet klaar te zijn voor de uitbreiding van deze markt.

Koppeling vast en flexibel WGA een jaar uitgesteld

Steeds meer werkgevers kozen er de laatste jaren voor om terug te gaan naar het UWV, terwijl de keuze voor het eigenrisicodragerschap nauwelijks wordt gemaakt. Verzekeraars leden grote verliezen op de WIA- en WGA-producten, over het boekjaar 2013 liep dit uiteindelijk op tot € 1,6 mld. Omdat de premies bij de verzekeraar omhoog moesten was er volgens het Koninklijk Actuarieel Genootschap geen level playing field tussen de publieke en de private oplossing voor het WGA-ERD-stelsel.

Zorgen
De verzekeraars hebben bij minister Asscher ook aangegeven dat zij zich zorgen maken over het speelveld op de hybride markt. De samenvoeging van vaste en flexibele risico’s betekent een uitbreiding van de markt, waarin ze zich moeten verbreden naar de schadelastbeperking voor flexwerkers, en de verzekeraars zijn daar nog niet klaar voor. Minister Asscher wil hun de kans bieden om goed voorbereid de markt in te stappen en stelt de samenvoeging van vaste en flexibele risico’s daarom met een jaar uit tot 1 januari 2017.

De minister schrijft: “Ik vertrouw erop dat dit extra jaar verzekeraars de kans geeft de actuariële gegevens die recent met UWV zijn uitgewisseld goed te verwerken ten behoeve van hun risicoanalyse. Bovendien stelt dit voorbereidingsjaar verzekeraars beter in staat re-integratie op maat te ontwikkelen voor flexibele krachten. De recent getoonde inzet van verzekeraars op het gebied van schadelastbeheersing geeft mij hierbij vertrouwen.”

VSZ
Op een expertisebijeenkomst van VSZ Assuradeuren werd gisteren gesproken over de unieke kans die het nieuwe WGA-stelsel bood voor de adviseur. Daar verandert het jaar uitstel niks aan, stelt Gaston Merckelbagh, algemeen directeur van VSZ. “Er zijn nog wel 375.000 werkgevers die geadviseerd moeten worden. Gisteren zeiden we dat we van nu tot oktober daarvoor hadden, daar hebben we nu iets meer tijd voor. Maar uiteindelijk komt van uitstel hier geen afstel, het verhaal verandert niet.”

Reageer op dit artikel