nieuws

Geen beperking vrije zorgkeuze, ZN positief over alternatieven

Schade

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een nieuw zorgplan het beperken van de vrije zorgkeuze laten varen. In plaats daarvan kan de verzekerde ervoor kiezen een lager verplicht eigen risico te nemen, als zij gebruikmaken van het (beperktere) gecontracteerde aanbod. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) reageert positief op het nieuwe voorstel.

Geen beperking vrije zorgkeuze, ZN positief over alternatieven

Het oorspronkelijke plan van de minister was om kosten te besparen door de vrije artsenkeuze in te perken. Maar dat voorstel stuitte op veel protest en kwam niet door de Eerste Kamer. Schippers wil het plan niet alsnog doordrukken en komt nu met een nieuw voorstel met de volgende belangrijke maatregelen:

  • De mogelijkheid voor verzekeraars om hun verzekerden een korting op het eigen risico te geven wanneer deze naar gecontracteerde zorgaanbieders gaan, wordt gestimuleerd;
  • De compensatie voor verzekeraars wordt zo veranderd dat het lonend wordt dat zij zich met goede zorg juist op chronisch zieken en ouderen richten;
  • Verzekeraars gaan zorg inkopen aan de hand van vastgestelde kwaliteitseisen;
  • Op kwaliteit en prijs gecontracteerde zorgaanbieders worden zo min mogelijk achteraf aangeslagen voor de overschrijdingen van niet-gecontracteerde zorgverleners, waardoor het sluiten van een contract loont;
  • Er komen scherpere kwaliteitseisen, vooral ook voor de GGZ-sector;
  • Verzekerden krijgen meer invloed op het beleid van hun verzekeraar;
  • Er komt scherper toezicht op fusies. Samenklontering van zorgaanbieders wordt tegengegaan.

Reactie ZN
Brancheorganisatie ZN, met uitzondering van DSW-directeur Chris Oomen een groot voorstander van het beperken van de vrije artsenkeuze, reageert positief op de nieuwe plannen van Schippers: “Nu het politieke en maatschappelijke draagvlak voor de aanpassing van artikel 13 ontbreekt, kan ZN begrip opbrengen voor de keuze van de minister om daar van af te zien. Maar de opgave om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg ook voor de toekomst te behouden, is niet opeens van tafel. ZN ziet veel positieve aanknopingspunten in de alternatieve maatregelen die minister Schippers aankondigde en gaat graag in gesprek over de uitwerking.”

ZN kreeg veel kritiek op het pleidooi voor het inperken van de zorgkeuze. Voorzitter André Rouvoet laat weten zich die kritiek aan te trekken: “We moeten er steeds alert op zijn om de solidariteit van het Nederlandse zorgstelsel te behouden. Hoewel de Nederlandse gezondheidszorg het internationaal gezien uitstekend doet, is er geen reden om achterover te leunen. Zorgverzekeraars kijken daarbij ook kritisch naar zichzelf. Het transparant maken van het inkoopbeleid is een belangrijke, eerste stap.”

Reageer op dit artikel