nieuws

EZ onderzoekt haalbaarheid verzekering tegen muizenschade

Schade

EZ onderzoekt haalbaarheid verzekering tegen muizenschade

Het ministerie van Economische Zaken kijkt samen met LTO-Noord en het Verbond van Verzekeraars naar de haalbaarheid van een verzekering tegen schade die muizen aanrichten. Voor alle partijen is het devies dat de continuïteit van het bedrijf voorop staat, niet de schade. Dat schrijft Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, aan de Tweede Kamer.

Muizenplagen hebben met name op boerenbedrijven in Friesland grote schade aangericht. Meerdere partijen buigen zich nu over oplossingen. De provincie Fryslân wil bijvoorbeeld een leenfaciliteit inrichten voor agrarische ondernemers met muizenschade. Het betreft een langlopende lening die in 20 jaar moet worden afgelost.

Dijksma zegt nog geen signalen te hebben ontvangen dat er ondernemers met acute geldnood bij de banken hebben aangeklopt. “Ook heb ik niet vernomen dat banken getroffen ondernemers zullen laten vallen. De Rabobank, de grootste financier van agrarische bedrijven in het getroffen gebied, heeft juist verklaard dat men financieel gezonde bedrijven niet zal laten vallen. Het aantal getroffen melkveehouders dat klant is bij de Deutsche Bank is marginaal. Ik heb geen aanleiding te veronderstellen dat de Deutsche Bank haar zorgplicht jegens cliënten veronachtzaamt.”

“Voor plagen in de toekomst”, schrijft Dijksma, “kijk ik samen met LTO-Noord en de bond van verzekeraars naar de haalbaarheid van een verzekering met maximale deelname. Voor alle partijen is het devies dat de continuïteit van het bedrijf voorop staat, niet de schade”.

Reageer op dit artikel