nieuws

NZa: Zorgverzekeraar moet informatie op vergelijkers beter controleren

Schade

Ziektekostenverzekeraars moeten meer initiatief nemen om te controleren of informatie op vergelijkingssites over hun zorgverzekering wel juist en volledig is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maant de verzekeraars hiertoe in een onderzoeksrapport.

NZa: Zorgverzekeraar moet informatie op vergelijkers beter controleren

De zorgautoriteit deed onderzoek naar de informatieverstrekking door zorgverzekeraars aan de vergelijkers. De NZa vindt dat verzekeraars meer kunnen doen om te voorkomen dat op vergelijkingssites informatie te vinden is die consumenten op het verkeerde been kan zetten. “Bijvoorbeeld over het type polis, selectieve inkoop en wat de gevolgen daarvan zijn voor de consument”, schrijft de NZa. “We verlangen van de ziektekostenverzekeraars dat zij ervoor zorgen dat ook deze informatie klopt, omdat de keuze voor een polis erdoor beïnvloed kan worden. Dit kunnen ze doen door deze informatie te controleren en bij onjuistheden of onvolledigheden actie te ondernemen richting de vergelijkingssite.”

Vervolgstappen
De NZa gaat meer eisen van zorgverzekeraars en  stipt twee vervolgstappen aan. Ten eerste gaat de zorgautoriteit verzekeraars erop aanspreken dat ze meer verantwoordelijkheid en initiatief moeten nemen in de controle van de juistheid en volledigheid van de informatie op vergelijkingssites. Mocht de informatie op vergelijkers toch verkeerd zijn, gaat de zorgautoriteit verzekeraars hier direct op aanspreken en komen er mogelijk extra regels. Daarnaast gaat de NZa consumenten actief voorlichten over hoe zij een goede vergelijkingssite kunnen herkennen en gebruiken.

Reageer op dit artikel