nieuws

Vergelijkingssites spelen grote rol bij keuze zorgverzekering

Schade

Bijna 40% van de Nederlanders maakt gebruik vergelijkingssites om informatie te zoeken over de zorgverzekering. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau PanelWizard Direct in opdracht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis onder 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Vergelijkingssites spelen grote rol bij keuze zorgverzekering

Naast vergelijkingssites raadplegen Nederlanders voor de keuze van een nieuwe zorgverzekeraar of hoogte van het eigen risico vooral familie en vrienden. Een kleine 30% geeft aan geen advies in te winnen over de zorgverzekering.  In mindere mate spelen andere sites en de Consumentenbond een rol.

Ruim 40% van de Nederlanders kijkt eerst naar de maandelijkse premie van de zorgverzekering. Bij het afsluiten van een nieuwe zorgpolis zegt het grootste deel als eerste te letten op de vergoedingen en dekkingen van medische kosten. Maar als hen wordt gevraagd waar ze als eerste naar kijken bij het doornemen van de nieuwe zorgpolis van de huidige zorgverzekeraar, dan is dit vooral de prijs en in veel minder mate de vergoedingen.

Bijna de helft (43%) van de Nederlanders weet het verschil niet tussen de eigen bijdrage en het eigen risico voor de zorgverzekering. Vooral jongeren weten dit vaak niet.

Opmerkelijk is ook dat twee derde de voorwaarden niet volledig doorneemt. Bij verzekerden jonger dan 40 jaar ligt dit aandeel met ruim driekwart zelfs nog hoger. De meest genoemde redenen om niet alles door te nemen: men vertrouwt erop dat het allemaal goed is geregeld en dat de voorwaarden te ingewikkeld en moeilijk te begrijpen zijn.

Bijna de helft van de mensen is wel eens geschrokken of onaangenaam verrast door medische kosten die ze zelf moesten betalen.

Een derde van de Nederlanders denkt dat de zorgverzekeraar de inhoud van de basisverzekering bepaalt, terwijl dit bij de Rijksoverheid ligt.

 

 

 

Reageer op dit artikel