nieuws

Zorgverzekeraars spreken hun winsten aan voor lagere premie

Schade

Zorgverzekeraars spreken hun winsten aan voor lagere premie

De zorgverzekeraars hebben ondanks de stijgende premies wel degelijk hun winsten over de afgelopen jaren ingezet om de premies laag te houden. Tot die conclusie kwamen Zorgkiezer.nl en het FD na het bestuderen van cijfers van de verzekeraars.

Er werd gekeken naar de winsten van de vier grootste zorgverzekeraars (Achmea, CZ, VGZ en Menzis) en de ‘grootste kleinste’ zorgverzekeraar: DSW. In totaal maakten deze vijf verzekeraars bijna € 2,6 mld winst over 2012 en 2013. Dat bedrag wordt bijna in zijn geheel ingezet om de premies over volgend jaar te drukken, de verzekeraars houden namelijk zelf maar zo’n € 300 mln over. Zorgkiezer.nl en het FD trokken per verzekeraar het bedrag dat uitgetrokken werd voor een lagere premie van de winsten over 2012 en 2013 af.

Achmea
Dat leverde per verzekeraar overigens wisselende resultaten af. Menzis en CZ trokken bijvoorbeeld meer uit dan de winst van de laatste twee jaar om de premie laag te houden. Menzis trok naast de winst nog € 59 mln uit de reserves om de premies te dempen, CZ zelfs € 84 mln. DSW en VGZ hielden respectievelijk € 21,3 mln en € 42 mln van hun winst over om de reserves nog iets aan te vullen. Bij Achmea lag dit anders. De coöperatie hield € 416 mln over om de reserves aan te vullen.

De solvabiliteitsmarge van Achmea komt daarmee op 180%. DSW spant wat dat betreft de kroon, de kleinere verzekeraar heeft een solvabiliteit van 300%. Overigens betekent het overhouden van veel winst niet automatisch dat de premie van Achmea veel steeg, de verzekeraar is juist relatief scherp. Peter Ruys van Zorgkiezer zegt daarover: “Het verschil zit in de kosten die Achmea maakt voor zorg. Die zijn per verzekerde € 101 lager dan bij CZ. Blijkbaar weet Achmea een veel scherpere prijs bij de inkoop van zorg te bedingen dan de concurrentie.”

Reageer op dit artikel