nieuws

Teeven ontvangt nieuw rekenmodel overlijdensschade

Schade

Teeven ontvangt nieuw rekenmodel overlijdensschade

Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven heeft op een symposium, georganiseerd door Denktank Overlijdensschade, het nieuwe rekenmodel overlijdensschade in ontvangst genomen. De raad hoopt met het nieuwe model ‘transparantie in de berekening van overlijdensschade’ te brengen.

De Letselschade Raad wil het rekenmodel uiteindelijk tot norm maken. “Het rekenmodel overlijdensschade gaat uit van het gezin als economische eenheid en maakt gebruik van percentages die door het NIBUD zijn berekend. De Letselschade Raad werkt aan een richtlijn met als doel het rekenmodel overlijdensschade tot norm te verheffen”, schrijft de raad. “De notitie is het resultaat van vijf jaar werk door de breed samengestelde denktank overlijdensschade, aangevuld met de input uit diverse consultatierondes en expertmeetings. De professionals die zijn betrokken bij het regelen van overlijdensschade, hebben kunnen meedenken bij ontwikkeling van de rekenmethode.”

Teeven stipte in zijn dankwoord het belang van zelfregulering aan: “Voordeel is dat er geen draagvlak gezocht hoeft te worden, want de regeling komt voort uit een gemeenschappelijke consensus. Net als de Denktank Overlijdensschade en De Letselschade Raad hecht ik veel waarde aan een snelle afwikkeling van overlijdensschade en aan transparantie voor nabestaanden in dit proces. Voor nabestaanden kan dat een belangrijke factor zijn om hun leed beter te verwerken.”

Reageer op dit artikel