nieuws

Schadegarant zegt alle samenwerkingen per 2016 op

Schade

In een poging zich opnieuw te positioneren zegt Schadegarant de samenwerkingsovereenkomsten met álle auto(schadeherstel)bedrijven op per 1 januari 2016. De stichting wil graag de handen vrij houden voor alle mogelijke toekomstige opties.

Schadegarant zegt alle samenwerkingen per 2016 op

Aanleiding voor de stap is een onderzoek dat Schadegarant aan het begin van dit jaar liet uitvoeren door SEO Economisch Onderzoek. De stichting zegt daarover: “Doel van het onderzoek was te beschrijven welke actuele en op termijn verwachte ontwikkelingen op de (auto)verzekeringsmarkt en de auto(schadeherstel)markt voor Schadegarant en Glasgarant van belang zijn en aanbevelingen te doen voor de korte/middellange termijn. SEO deed dit op basis van beschikbare informatie en vooral interviews met diverse stakeholders.”

Kleiner netwerk
De voornaamste bevinding is dat Schadegarant met een kleiner en slagvaardiger herstelnetwerk verder wil. Als gevolg daarvan worden nu in eerste instantie alle samenwerkingen opgezegd. Johan Schoonhoven, directeur van Schadegarant en Glasgarant: “Het bestaande netwerk was weliswaar het meest wijdvertakte en fijnmazige netwerk van Nederland, maar de huidige en toekomstige ontwikkelingen vragen om een geheel nieuw, kleiner netwerk van bedrijven dat klaar is voor herstel van schaden van de toekomst. Wij voorzien namelijk marktbreed minder schaden als gevolg van technologische en economische ontwikkelingen. Daarnaast zal een meer strikte scheiding ontstaan tussen kleinere, eenvoudig te herstellen (cosmetische) schaden en complexe (constructieve) schaden die vragen om specialistische vakkennis van toe te passen materialen en hersteltechnieken teneinde de herstelkwaliteit voor verzekerden te kunnen waarborgen.”

Het onderzoek bekeek ook welke producten en diensten Schadegarant moet behouden om de klanten van aangesloten verzekeraars van dienst te zijn. Schadegarant schrijft: “Zo stonden het eigen schadeafwikkelingsplatform eXchange, de geavanceerde statistische en technische filters eXpect/eXpectech en toekomstige toepassing van het recent door RBB Economics gevalideerde reparateursbeoordelingsysteem eXperate niet ter discussie. Ook eXposure, het gebruiksvriendelijke BI-platform, waarvan alle verzekeraars en een groot deel van de huidige autoschadeherstelbedrijven gebruik maken, wordt in de huidige vorm gehandhaafd. Uitbreiding van de basis vindt op korte termijn al plaats door gevolmachtigd agenten te gaan voorzien van eXposure, waarmee zij hun schadestroom kunnen monitoren.”

Individueel
Schadegarant zal de geldende procedure voor de samenwerkingsovereenkomst ‘nieuwe stijl’ naar buiten communiceren als de stichting bepaald heeft op basis waarvan zij wil samenwerken met bedrijven. Die voorwaarden zullen uiterlijk 1 juli 2015 duidelijk worden. “Zeker is nu al wel dat Schadegarant, zoals dat nu ook reeds het geval is, individuele samenwerkingsovereenkomsten met auto(schadeherstel)bedrijven zal aangaan en expliciet niet kiest voor mantelovereenkomsten met schadeherstelketens.”

Reageer op dit artikel