nieuws

PvdA wil ook inkomens zorgverzekeraars aanpakken

Schade

Bestuurders bij zorgverzekeraars moeten een fors deel van hun salaris gaan inleveren. PvdA-Kamerlid John Kerstens dient hiertoe vandaag een voorstel in tijdens de behandeling van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen.  

PvdA wil ook inkomens zorgverzekeraars aanpakken

Zorgverzekeraars vallen niet onder deze wet, maar onder het zogenoemde tweede regime (sectorale beloningsnorm). Kerstens wil nu dat ook het maximumsalaris van € 300.000 in deze sector met 25% naar beneden gaat. “De daar verdiende torenhoge salarissen zijn veel mensen een doorn in het oog”, zei hij vandaag tegenover Nu.nl.

Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft het ministerie van VWS bij de zorgverzekeraars al aandacht gevraagd voor de impact van de beloning onder het tweede regime. “VWS is het overleg gestart met betrokkenen in die sector. Deze gesprekken zitten op dit moment nog in de oriënterende fase,” antwoordde Plasterk op 14 oktober naar aanleiding van Kamervragen van Kamerleden Kerstens en Bouwmeester.

De Kamerleden stelden in september Kamervragen over de beloning van bestuurders van zorgverzekeraars naar aanleiding van berichtgeving op de site van RTL Nieuws, dat o.a. voormalig VGZ-bestuursvoorzitter Martin Duvivier vorig jaar ruim € 546.000 verdiende.
Plasterk antwoordt  dat de totale beloning van de tien verantwoorde topfunctionarissen bij zorgverzekeraars tussen de € 200.000 en € 350.000 ligt. “Bij het beoordelen van de beloning wordt gekeken naar de totale beloning, te weten het brutosalaris inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en belastbare onkostenvergoedingen. Alleen deze componenten vallen onder de sectorale norm,” aldus de minister. Voor de zorgverzekeraars geldt in 2013 een ongedifferentieerde norm en is er overgangsrecht van kracht voor zittende bestuurders.

Beloning bestuurders
Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Plasterk over de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Deze wet maximeert de salarissen in de publieke en semipublieke sector op het ministerssalaris. Op dit moment geldt een maximum van 130% van het ministerssalaris. De Raad van State en diverse bestuurders vrezen dat het door de lagere salarissen moeilijker wordt om goede bestuurders te vinden. Minister Plasterk paste hierop deze week de wet aan. In individuele gevallen kunnen er uitzonderingen worden gemaakt. Voorwaarde is wel dat beargumenteerd moet worden waarom een hoger salaris vereist is. Ook moet de ministerraad hier mee instemmen.

 

 

Reageer op dit artikel