nieuws

‘Europese dataregels belemmeren fraudedetectie’

Schade

De zogenaamde ‘EU Data Protection Regulation’, die op dit moment onderwerp van gesprek is in de Europese Unie, kan mogelijk de strijd tegen verzekeringsfraude belemmeren. Dat beweert Insurance Europe, de Europese verzekerings- en herverzekeringsfederatie.

‘Europese dataregels belemmeren fraudedetectie’

In de nieuwe dataregels zou het recht voor consumenten opgenomen worden om vergeten te worden en toestemming voor het gebruik van gegevens in te trekken, waardoor het verboden is voor bedrijven om de persoonlijke data van mensen na te trekken. Daardoor zou het volgens Insurance Europe onmogelijk worden voor verzekeraars om fraudeurs op te sporen, omdat zij niet langer het volume en het type claims die een klant in het verleden heeft ingediend, op kunnen zoeken.

Toestemming
De EU zou ruimte moeten laten voor verzekeraars om een protest in te dienen, vindt de federatie. Op basis daarvan moeten verzekeraars toestemming krijgen om in de data te duiken onder ‘bepaalde omstandigheden’. William Vidonja van Insurance Europe: “De bescherming van persoonlijke data is belangrijk, maar het is ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de regels verzekeraars niet verbieden om fraudeurs op te sporen. Fraude is naar schatting verantwoordelijk voor 10% van alle claimuitgaven in Europa. Daarom moeten de nieuwe dataregels een legale basis hebben waarin het wordt toegestaan om data te verwerken voor fraudepreventie en – opsporing.”

Ook pleit Insurance Europe ervoor om het gebruik van data toe te staan op het gebied van het bepalen van het risico. De mogelijkheid om data te verwerken is in dat opzicht een ‘fundamenteel gedeelte van acceptatie’, zegt de federatie.

Reageer op dit artikel