nieuws

DAS: ‘Eis Stichting Rechtsbijstandclaim niet onderbouwd’

Schade

DAS heeft in een reactie op het nieuws dat Stichting Rechtsbijstandsclaim rechtsbijstandverzekeraars aansprakelijk gaat stellen laten weten dat de eis van de stichting niet onderbouwd is. Ook vindt de rechtsbijstandverzekeraar dat het niet nodig is om de stichting in te schakelen om een verzoek tot betaling in te dienen.

DAS: ‘Eis Stichting Rechtsbijstandclaim niet onderbouwd’

DAS stelt: “Verzekerden die een tegemoetkoming willen verkrijgen in de door hen betaalde kosten voor een procedure door een advocaat die ze hebben ingeschakeld in de periode voor november 2013 kunnen zich rechtstreeks wenden tot DAS. DAS vergoedt deze kosten als verzekerden daar recht op hebben zonder tussenkomst van derden (stichtingen) en zonder extra kosten. De Stichting Rechtsbijstandclaim wil DAS voor verzekerden aansprakelijk stellen in verband met procedures van voor november 2013 en rekent 95 euro inschrijfgeld per zaak. Het is echter niet nodig om de Stichting Rechtsbijstandclaim in te schakelen. Verzekerden van DAS kunnen hun verzoek rechtstreeks en kosteloos bij DAS indienen.”

Verbaasd
Stichting Rechtsbijstandsclaim kondigde maandag aan dat het een aantal rechtsbijstandverzekeraars, waaronder DAS aansprakelijk zou stellen en nodigde de partijen ook uit voor een gesprek. DAS is niet te spreken over deze gang van zaken: “DAS is voornemens op deze uitnodiging in te gaan. Wel is DAS verbaasd over het feit dat Stichting Rechtsbijstandclaim eerst naar buiten brengt dat zij DAS aansprakelijk wil stellen en daarna verzoekt om overleg. DAS zou van de Stichting Rechtsbijstandclaim bovendien eerst willen vernemen voor welke verzekerden van DAS zij optreedt en wat zij DAS namens deze verzekerden verwijt. Daarover heeft DAS tot op heden geen informatie ontvangen. Als het gaat om verzekerden die daar recht op hebben zal DAS ervoor zorg dragen dat zij de kosten voor procedures van voor november 2013 vergoed krijgen.

Digitaal
Verzekerden die een verzoek tot betaling willen indienen kunnen dat digitaal doen. Daarvoor stelt DAS wel de volgende spelregels op:

  • Verzekerden moeten kunnen aantonen dat zij zelf advocaatkosten hebben betaald en hoeveel dat was;
  • Deze advocaatkosten moeten betrekking hebben op hulp van de advocaat in een gerechtelijke of administratieve procedure;
  • Duidelijk moet zijn dat zij bij DAS een verzoek om rechtsbijstand hebben ingediend, dat DAS in dat verzoek polisdekking heeft toegezegd en dat zij DAS hebben gevraagd om gebruik te mogen maken van die advocaat;
  • DAS moet hen dat geweigerd hebben.
Reageer op dit artikel