nieuws

Werkgevers keren terug naar UWV voor WGA

Schade

Het marktaandeel van eigenrisicodragers voor de WGA-verzekering is dit jaar afgenomen met vijf procentpunt tot 46% van de loonsom, blijkt uit de Premienota 2015 van UWV. Het uitvoeringsinstituut verwacht dat het marktaandeel volgend jaar verder afneemt tot 43%, omdat de UWV-premies zich gunstig verhouden tot de private verzekeringsmarktpremies.

Werkgevers keren terug naar UWV voor WGA

UWV ziet een groot deel van de werkgevers terugkeren uit het eigenrisicodragerschap om de WGA weer publiek te verzekeren. Op dit moment zijn 78.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA-vast (gezamenlijke loonsom € 89 miljard), vorig jaar waren er nog 85.000 werkgevers eigenrisicodrager (loonsom € 97 miljard), een afname van 7.000 werkgevers. In 2013 besloten Delta Lloyd en Allianz al om te stoppen met de WGA omdat de WGA-verzekering geen levensvatbare activiteit is. Met name Nationale-Nederlanden, Achmea en De Amersfoortse (ASR) blijven over als aanbieders van WGA-verzekeringen.

Het vertrek van klanten betekent nog niet dat de markt slecht functioneert, meent Daniel Rijnbeek van risicoadviseur Aon. “Voor een aantal werkgevers is het UWV nu gewoon aantrekkelijker dan de private markt. Ik adviseer veel klanten om naar hen over te stappen.”  UWV: “Verzekeraars betwijfelden of wij dit wel goed konden uitvoeren. Maar uit onze stabiele premie is gebleken dat wij het onder controle hebben.”

Marktaandeel ZW-flex
In tegenstelling tot de WGA is het aantal eigenrisicodragers voor de ZW-flex toegenomen tot 24% van de loonsom (was 6% in 2013). UWV verwacht voor volgend jaar een verdere groei van het marktaandeel van eigenrisicodragers naar 34%. Met name grote werkgevers worden eigenrisicodrager. In 2014 zijn 5.300 werkgevers eigenrisicodrager (loonsom € 47 miljard). In 2013 waren dit er 1.500 (loonsom € 12 miljard).

Premies 2015
Het gemiddelde premiepercentage voor vaste dienstverbanden (WGA-vast) blijft stabiel, meldt UWV. De premie daalt licht van 0,49% in 2014 naar 0,48% in 2015. Dat de premie stabiel blijft, ondanks dat de stijgende lasten, komt doordat veel werkgevers zijn teruggekeerd naar een publieke verzekering bij UWV. Deze werkgevers hebben hun lopende uitkeringen al gefinancierd en beginnen daarom bij UWV met een lage premie. Werkgevers die al bij UWV verzekerd zijn, zien hun gemiddelde premie wel licht stijgen van 0,49 naar 0,51%.

Stijging premie WGA-flex
Het gemiddelde premiepercentage van de WGA voor flexibele dienstverbanden (WGA-flex) stijgt van 0,17% in 2014 naar 0,24% in 2015.

Lichte stijging premie ZW-flex
Het gemiddelde premiepercentage ZW voor flexibele dienstverbanden (ZW-flex) stijgt licht van 0,31% in 2014 naar 0,35% in 2015. Door een sterke toename van het aantal eigenrisicodragers en een verwachte verdere toename volgend jaar neemt de totale loonsom van de bij UWV-verzekerde werkgevers af volgens UWV. De uitkeringslasten nemen door deze beweging ook af, maar iets minder. Dit komt doordat werkgevers die eigenrisicodrager worden gemiddeld een iets lager ZW-risico hebben dan werkgevers die bij UWV blijven. Doordat de loonsom harder daalt dan de uitkeringslasten stijgt de gemiddelde premie.

Lees hier een reactie van het Verbond.

Reageer op dit artikel