nieuws

Verbond: Geen level playing field tussen UWV en verzekeraars

Schade

Het Verbond van Verzekeraars schrijft de daling van het aantal werkgevers dat het WGA-risico verzekert toe aan een ongelijke concurrentie tussen het UWV en de private verzekeraars. Dat stelt de brancheorganisatie in een reactie op het bericht dat het marktaandeel van eigenrisicodragers voor de WGA-verzekering is gedaald.

Verbond: Geen level playing field tussen UWV en verzekeraars

“Het Verbond van Verzekeraars bevestigt dat een toenemend aantal werkgevers kiest voor terugkeer naar het UWV voor het verzekeren van het WGA-risico”, schrijft het Verbond. “Deze trend tekent zich al vanaf 2012 af en brengt het risico met zich mee dat het publiek/private stelsel voor collectieve arbeidsongeschiktheidverzekeringen uit het lood raakt.”

Level playing field
Het Verbond vindt het belangrijk dat het UWV en private verzekeraars onder gelijke voorwaarden kunnen concurreren, maar daar is volgens de belangenbehartiger geen sprake van. “Het stelsel kent structurele knelpunten, omdat het UWV een ander financieringssysteem heeft (omslagdekking) dan de private markt (kapitaaldekking). Dit zorgt ervoor dat de privaat verzekerde werkgever met gedeeltelijk arbeidsongeschikt personeel altijd een financiële prikkel ervaart om de private verzekering op te zeggen. Hij kan immers de uitkering voor deze werknemers voor rekening  van de verzekeraar laten en tegen een aantrekkelijke minimumpremie terugkeren naar het UWV.”

Volgens het Verbond correspondeert de minimumpremie van het UWV niet met het risico. “Dit systeem ondermijn niet alleen het level playing field, maar zorgt ook voor een ongewenste ‘breuk’ in de re-integratieaanpak omdat er geen relatie meer is tussen de werkgever en de verzekeraar.” Het Verbond, dat deze zorgen eerder dit jaar al uitte, is in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de knelpunten.

Reageer op dit artikel