nieuws

Stichting Rechtsbijstandclaim stelt verzekeraars aansprakelijk

Schade

Met een brief aan het gros van de rechtsbijstandverzekeraars heeft Stichting Rechtsbijstandclaim vandaag de verzekeraars aansprakelijk gesteld voor het niet vergoeden van advocaatkosten. “Ik verwacht dat we met de verzekeraars aan tafel komen, ook omdat verzekeraars deels erkennen dat er wat aan de hand is”, zegt Jan-Hein Strop in gesprek met am.

Stichting Rechtsbijstandclaim stelt verzekeraars aansprakelijk

De oprichter van de stichting stelde de verzekeraars vandaag aansprakelijk. Strop: “Dat is iets wat je formeel moet doen. We hebben de tijd genomen om de groep wat te laten groeien, maar je wil ook niet jarenlang wachten. Mensen willen dat er wat gebeurt. Maar het heeft wel wat voeten in de aarde gehad.” De exacte omvang van de groep gedupeerden geeft Strop niet prijs, maar hij geeft bij de schatting van een paar honderd aan dat het ‘iets in die geest’ is.

Om tafel
Strop: “Het is in elk geval een groep die groot genoeg is om tot deze stap te komen.” Hij verwacht dat de verzekeraars in zullen gaan op de uitnodiging voor een gesprek, die aan de aansprakelijkstelling gekoppeld zit. “Ik verwacht dat we aan tafel komen, ook omdat verzekeraars deels erkennen dat er wat aan de hand is. Dat leidt tot discussies.” Rechtsbijstandverzekeraars hebben volgens Strop wat opgestoken van de woekerpolisaffaire. “Ze zijn al bezig met de kwestie en het vergoeden van de kosten, daar komen af en toe best aardige bedragen uit. Het is niet zo dat de hakken in het zand staan. Ik denk dat de verzekeraars geleerd hebben van het woekerpolisdossier, ze staan meer open voor oplossingen.”

SRK
Toch zijn er nog genoeg zaken die Strop niet aanstaan. SRK Rechtsbijstand zou bijvoorbeeld alleen dekking voor een eigen advocaat vergoeden op het moment dat een procedure begonnen is. Strop: “Je ziet dat ze dan heel rigide en onredelijk strikt op het begrip procedure zitten. Vaak leidt dat ertoe dat je je eigen advocaat pas op het moment van de zitting in de arm zou mogen nemen.” De voorbereiding van de procedure door een eigen advocaat zou dan helemaal niet vergoed worden. Strop: “Als je het voor de procedure onderbrengt bij je eigen advocaat, krijg je geen vergoeding. Dat is wel heel erg gericht op een ontmoedigingsbeleid.”

Ook de maximumkosten die veel rechtsbijstandverzekeraars in hun nieuwe polisvoorwaarden hebben opgenomen zijn volgens Strop twijfelachtig. “Je ziet dat Das bijvoorbeeld bij een ontslagzaak maximaal € 2.500 vergoedt. Daar zou je ook een procedure over kunnen uitrollen. De verzekeraar mag natuurlijk een kostenmaximum stellen, maar je krijgt daardoor een heel grijs gebied. De vraag is of je daarmee de vrije advocaatkeuze in stand houdt of juist uitholt. Dat is een punt van discussie.”

Verjaring
Op het punt van verjaring zet Strop zijn vraagtekens bij het beleid van Achmea. “Zij stellen die grens op meer dan drie jaar geleden. Maar dat is klinkklare onzin, het is een wanprestatie van hun kant. En je kunt erop rekenen dat de verzekerden pas sinds de uitspraak van het Europees Hof in november op de hoogte zijn van deze zaken.”

Reageer op dit artikel