nieuws

NZa onderzoekt informatieverstrekking en vergelijkers

Schade

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) focust zich dit jaar op het onderzoeken van de informatieverstrekking vanuit de zorgverzekeraar naar de verzekerde. Daarnaast gaat de autoriteit op basis van signalen over partijdige informatieverstrekking onderzoek doen naar vergelijkingssites.

NZa onderzoekt informatieverstrekking en vergelijkers

Zorgverzekeraars dienen vanaf 1 januari 2015 zes weken voor de start van het verzekeringsjaar bekend te maken welke zorgaanbieders zij gecontracteerd hebben. De NZa zegt in de marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2014 een vinger aan de pols te willen houden bij deze informatieverstrekking, omdat in 2013 een derde van de 300 signalen over de informatieverstrekking ging. “De NZa volgt deze ontwikkeling op de voet”, schrijft de autoriteit. “Indien nodig zal de NZa een andere regel opstellen om te garanderen dat alle zorgverzekeraars deze informatie aan hun verzekerden leveren. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat eerst de Wet marktordening gezondheidszorg wordt aangepast, zodat de NZa wettelijk bevoegd is tot het opstellen van dit soort nadere regels.”

Vergelijkers
De NZa geeft aan dat het ook signalen heeft gekregen over partijdige of onvolledige informatieverstrekking over zorgverzekeringen door sommige vergelijkingssites. De autoriteit zegt hierover: “Ook hier geldt dat de zorgverzekeraar een belangrijke rol heeft om te zorgen dat verzekerden bijvoorbeeld gecontracteerde zorgaanbieders met elkaar kunnen vergelijken. De NZa onderzoekt momenteel hoe de relaties tussen de verzekeraars en de vergelijkingssites eruit zien en hoe de informatieverstrekking tussen deze partijen verloopt. In dit onderzoek wordt samengewerkt met andere toezichthouders, waaronder ACM.”

Reageer op dit artikel