nieuws

‘Nieuwe verzuimregels onduidelijk voor mkb’ers’

Schade

De regels voor de begeleiding van werknemers die voor langere tijd uit de running zijn, zijn te ingewikkeld voor mkb’ers. Dat blijkt uit onderzoek dat GfK deed op verzoek van Aegon. Werkgevers noemen de verzuimregels omslachtig en tijdrovend.

‘Nieuwe verzuimregels onduidelijk voor mkb’ers’

GfK deed onderzoek onder ruim duizend bedrijven met maximaal twintig medewerkers. Twee derde van hen gaf aan de verzuimregels voldoende of volledig te kennen. Maar geen enkele deelnemer aan het onderzoek bleek in staat alle kennisvragen over de regels van een goed antwoord te voorzien. Zo wist niemand de verplichte stappen die hij moet doorlopen in een langdurig verzuimtraject, terwijl daar juist de kans op boetes van het UWV ligt. Van de ondervraagden gaf 31% aan de verzuimregels omslachtig te vinden, 41% noemde het verzuimproces tijdrovend.

Kosten
Het gebrek aan regelkennis leidt volgens Nathalie de Geus, directeur Inkomensverzekeringen bij Aegon, tot hoge kosten voor de verzekeraars. “De regels rondom verzuim zijn behoorlijk ingewikkeld. De consequentie is helaas dat langdurig zieke werknemers onvoldoende worden begeleid en dat kleine ondernemers en wij als verzekeraar worden geconfronteerd met onnodig hoge kosten. Jammer, want verzuim is al zo’n kostbaar maatschappelijk probleem.”

Aegon gaat zich daarom nadrukkelijker mengen in het verzuimproces. De Geus: “Vanaf de negende verzuimweek, als de werkgever en werknemer een plan van aanpak moeten opstellen, begeleiden wij op onze beurt de werkgever bij het begeleiden van zijn zieke werknemer. Dat betekent dat wij nabellen of alles goed verloopt en checken of de werkgever ook aan alle formaliteiten voldoet. Tot slot wijzen we de werkgever ook op mogelijke subsidies.”

Subsidies
Doordat de regels zo onbekend zijn bij de mkb’ers, lopen zij namelijk ook vaak subsidies mis, bijvoorbeeld voor het in dienst hebben van een werknemer met een arbeidshandicap of ziekte. De Geus: “Ook hier laten werkgevers kansen liggen, terwijl zowel werkgever als werknemer er baat bij hebben. Verzekeraars en het UWV hebben een belangrijke taak om werkgevers daar duidelijker op te wijzen.”

Reageer op dit artikel