nieuws

Medische dossiers worden vaak onnodig opgevraagd

Schade

Artsenfederatie KNMG en patiëntenfederatie NPCF hebben instanties, waaronder verzekeraars en letselschadebureaus, opgeroepen om afspraken te maken over het opvragen van medische gegevens. Volgens de belangenverenigingen wordt nu vaak onnodig een medisch dossier in het geheel opgevraagd.

Medische dossiers worden vaak onnodig opgevraagd

De federaties zeggen signalen te hebben ontvangen waaruit blijkt dat mensen meewerken met het opvragen van hun medisch dossier omdat zij zich onder druk voelen gezet uit angst om geen uitkering of verzekering te krijgen. Volgens KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag moeten instanties vragen stellen aan de arts, in plaats van zich tot de patiënt te richten: “Instanties moeten gerichte schriftelijke vragen stellen aan een arts, met toestemming van de patiënt. Ze moeten dit niet omzeilen door de patiënt bij de arts een kopie van zijn hele dossier te laten opvragen. Wat een patiënt met een arts bespreekt, is vertrouwelijk. Dan past het om alleen informatie op te vragen die écht nodig is om een aanvraag van bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een uitkering wegens letselschade te beoordelen.”

Wilna Wind, algemeen directeur van NPCF, sluit zich bij de woorden van Van der Gaag aan: “Het gaat erom dat een patiënt weloverwogen toestemming kan geven voor gerichte informatieverstrekking. Zonder druk of onterechte eisen van instanties.” NPCF en KNMG zijn in gesprek gegaan met de instanties, waartoe naast de verzekeraars en letselschadebureaus ook de UWV en gemeentes gerekend worden, om de privacy van patiënten te beschermen. Wind: “Mensen in een kwetsbare positie voelen zich al gauw gedwongen om mee te werken terwijl ze daartoe niet verplicht zijn. Het is goed als er meer aandacht komt voor het patiëntengeheim: niet alleen artsen, ook patiënten moeten bewust omgaan met hun medische gegevens. Dan kun je misbruik door anderen voorkomen.”

Reageer op dit artikel