nieuws

Verzekeraars willen meer aandacht voor mileuschade

Schade

Verzekeraars willen het gesprek aangaan met overheid en instanties om bedrijven beter te wapenen tegen de financiële gevolgen van milieuschade. Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn bedrijven zich onvoldoende bewust van nieuwe verantwoordelijkheden uit een EU-richtlijn over milieuschade.

Verzekeraars willen meer aandacht voor mileuschade

Het gaat om de Environmental Liability Directive (ELD), die in 2004 werd ingevoerd. Het gevolg van de nieuwe richtlijn was dat bedrijven niet alleen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor milieuschade die door nalatigheid of opzet is veroorzaakt, maar ook voor schade die niet bewust is veroorzaakt. “Veel bedrijven zijn zich nog onvoldoende bewust van die nieuwe verantwoordelijkheden”, schrijft het Verbond in een position paper.

Chemie-Pack
Het Verbond vervolgt: “Dat liet de grote brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in 2011 zien. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de ELD binnen Europa heel verschillend wordt geïnterpreteerd. In 2014 zal de ELD daarom worden geëvalueerd. Niet ondenkbaar is dat er vanuit Brussel een verplichte verzekering wordt opgelegd omdat financiële zekerheid na een milieuschade een belangrijk uitgangspunt van de richtlijn is.”

Volgens het Verbond is er in Nederland nog weinig vraag naar dekkingsmogelijkheden voor milieuschade, al zijn er verschillende varianten op de markt. “Dit komt ook door onvoldoende risicobewustzijn. Het Verbond hoopt daarom dat bedrijven en overheid zich bewuster worden van de milieuschadegevaren. Als bedrijven zich bewust zijn van de risico’s die zij lopen en de overheid haar handhavende taak goed uitvoert, kunnen voorvallen als Chemie-Pack voorkomen worden. Verzekeraars gaan dan ook graag in overleg met de overheid en andere betrokken instanties om het bewustzijn van milieuschade en aansprakelijkheid te vergroten.”

Het position paper van het Verbond is hier te lezen.

 

Reageer op dit artikel