nieuws

Verzekeraar moet aanspreekpunt worden bij klachten over zorgnota

Schade

Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn & Sport) heeft aangegeven dat de verzekeraar het aanspreekpunt moet worden voor verzekerden bij vragen over de zorgnota. Afspraken hierover zijn in concept gereed en worden binnenkort formeel vastgesteld.

Verzekeraar moet aanspreekpunt worden bij klachten over zorgnota

Dat schrijft de minister in antwoord op Kamervragen die Carla Dik-Faber (ChristenUnie) stelde over onduidelijkheid omtrent zorgnota’s. Schippers erkende dat die onduidelijkheid aanwezig is: “Er wordt nog niet overal eenduidig omgegaan met het ontvangen en verwerken van vragen en klachten van patiënten/verzekerden over de zorgnota. Om die reden hebben de koepels van verzekeraars en ziekenhuizen afspraken gemaakt over de afhandeling van vragen en klachten en wie hier op welk moment voor verantwoordelijk is, zodat patiënten en verzekerden hier snel in geholpen worden en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.”

SKGZ
Die afspraken zijn nu in conceptvorm vastgelegd en worden binnenkort geformaliseerd. Schippers: “Uitgangspunt in de afspraken is dat de verzekeraar het aanspreekpunt voor verzekerden is, wanneer zij vragen hebben over hun zorgnota. De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ) kan binnen die taakverdeling ingeroepen worden wanneer verzekerde en verzekeraar er onverhoopt toch niet uitkomen.”

Daarnaast gaf minister Schippers aan dat voor DBC-zorgproducten (Diagnose Behandel Combinatie) vanaf 1 juni 2014 de zorgnota uitgebreid wordt met onder meer contactmomenten en operaties. “De eerste DBC-zorgproducten geopend vanaf 1 juni worden op zijn vroegst medio augustus gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Vanaf medio augustus zullen patiënten/verzekerden dus gaandeweg een beter inzichtelijke zorgnota krijgen.”

Reageer op dit artikel