nieuws

Van Velzen: ‘Tussenpersoon moet informeren over mogelijkheid expert’

Schade

In een rapport dat Dik van Velzen, senior adviseur bij Nibe-SVV, schreef voor Coolen Expertise stelt hij dat het informeren over het inschakelen van een eigen expert tot de zorgplicht behoort van een tussenpersoon. Doet hij dit ten onrechte niet is de adviseur aansprakelijk voor de financiële schade die daarvan het gevolg is.

Van Velzen: ‘Tussenpersoon moet informeren over mogelijkheid expert’
Dik van Velzen

“De zorgplicht van de tussenpersoon brengt mee dat hij zijn klant moet ‘begeleiden en adviseren’ bij het indienen van een schadeclaim”, schrijft Van Velzen. “Dat betekent dat de verzekeringsadviseur zijn klant in voorkomende gevallen ten minste moet informeren over de mogelijkheid om zelf een expert in te schakelen, alsmede over de voordelen en nadelen die zijn verbonden aan het inschakelen van een expert door de verzekeraar.”

Verzekeringsvoorwaarden
Van Velzen schetst ook de situaties waarin het daadwerkelijke adviseren om een eigen expert te benoemen tot de zorgplicht van een tussenpersoon behoort. “Dit is het geval als de hoogte van de schade de inschakeling van een expert rechtvaardigt:

  • terwijl de verzekeringsvoorwaarden niets omtrent expertise regelen;
  • en de verzekeringsvoorwaarden de verzekerde uitdrukkelijk dat recht geven;
  • en als het gaat om een aansprakelijkheidsclaim, waarbij geen twijfel bestaat over de dekking op een aansprakelijkheidsverzekering.”

Gevolgen
Als de tussenpersoon zijn klant niet op deze mogelijkheden wijst, is hij volgens Van Velzen aansprakelijk voor de daardoor geleden schade. Het vaststellen van die schade, de schadeclaim als wel een expert was ingeschakeld min de uitgekeerde schade, is lastig vast te stellen. Van Velzen: “Afhankelijk van de situatie kan de rechter dan oordelen dat het voordeel van gerede twijfel aan de verzekeraar/benadeelde moet worden gegund. Maar daarvoor zal ten minste die ‘gerede twijfel’ noodzakelijk zijn.”

Van Velzen concludeert: “Wat veel belangrijker is: de zorgplicht van de tussenpersoon in geval van schade behoort vooral gericht te zijn op het ondersteunen van zijn klant. Hij bewaakt de belangen van zijn klant en biedt daarmee voor de klant een (extra) waarborg dat de klant ook vertrouwen kan hebben in de uitkomst van het schadevaststellingproces. Juist omdat in dat schadevaststellingproces bij schades van enige omvang onderhandelingsruimte zit, kan het advies voor een eigen expert of contra-expert zijn aangewezen. Dat past bij de dienstverlening van een zorgplichtige verzekeringsadviseur.”

De complete inhoud van het rapport is op te vragen bij Coolen Expertise.

Reageer op dit artikel