nieuws

Strengere controles leveren zorgverzekeraars ruim honderd miljoen extra op

Schade

Door declaraties intensiever te controleren en meer aandacht te besteden aan fraudebestrijding hebben zorgverzekeraars in 2013 €356,3 mln bespaard. Dat is €142,3 mln meer dan een jaar eerder aan fraude en verkeerde declaraties werd gedetecteerd.

Strengere controles leveren zorgverzekeraars ruim honderd miljoen extra op

Vooral het controleren van declaraties leverde de verzekeraars aanzienlijk meer op. In 2013 werd op die manier €329 mln bespaard, terwijl dat een jaar eerder nog €198 mln was. De besparingen wegens vastgestelde fraude steeg van €6 mln naar €9,4 mln, onjuistheden via fraudeonderzoek leverde €17,9 mln aan besparingen op (€10 mln in 2012).

Geïntensiveerd
“Zorgverzekeraars vinden het onacceptabel dat geld van de premiebetalers onjuist wordt uitgegeven”, schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). “Zij maken daarom veel werk van het tegengaan van onterechte en onjuiste declaraties en het opsporen van fraude. Het afgelopen jaar hebben ze hun inspanningen geïntensiveerd en verbeterd. Individueel door het toepassen van slimmere tools om onregelmatigheden in declaraties te detecteren, het nauwer betrekken van klanten bij de controle van de facturen, meer mankracht in te zetten en collectief via een gezamenlijk programma ‘Zinnige zorg, zuivere rekening’.

Naast de controles achteraf worden ook voorafgaand aan het uitbetalen controles uitgericht. Op die manier werd al €2,3 mld aan uitbetalingen afgewezen. NZa: “Redenen van afwijzingen zijn bijvoorbeeld een onjuist tarief of het feit dat de verzekerde niet verzekerd was voor de betreffende zorg.”

Reageer op dit artikel