nieuws

Wettelijke regeling voor milieuschade een ‘politieke keuze’

Schade

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) raadt de politiek aan om bedrijven zelf te laten beslissen hoe zij milieuschade kunnen vermijden. De Tweede Kamer overweegt de invoering van een wettelijke zekerheidstelling voor milieuschade.

Wettelijke regeling voor milieuschade een ‘politieke keuze’

“Indien hiertoe wordt besloten adviseert de Raad voor leefomgeving en infrastructuur om bedrijven zelf te laten kiezen hoe zij aan deze plicht voldoen”, is het advies van de Rli, mocht deze wettelijke verplichting ingevoerd worden. “De raad vindt het een politieke keuze om onverhaalbare milieuschade tegen te gaan met een wettelijke regeling. Indien hiertoe wordt besloten adviseert de raad om alleen de financiële zekerheidstelling verplicht te stellen en niet het instrument om dat doel te bereiken (bijvoorbeeld een verzekering, een bankgarantie of waarborgfonds).”

De verantwoordelijkheid voor de invulling moet volgens de raad bij de bedrijven liggen. “Bedrijven moeten zelf kunnen kiezen hoe zij aan de wettelijke zekerheidstelling voldoen. Toetsing door de overheid kan volgens de raad plaatsvinden als de vergunning wordt verstrekt. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt hier voor de mogelijkheid”, schrijft de Rli.

Verbond
Het Verbond van Verzekeraars laat in een reactie weten tevreden te zijn over het advies van de Rli. “Het Verbond is vooral tegen een acceptatieplicht”, schrijft de brancheorganisatie. “Het Verbond vindt dat verzekeraars – alvorens een bedrijf te accepteren – vrij moeten zijn om eisen te stellen aan preventie- en veiligheidsmaatregelen, zodat bedrijven ook worden gestimuleerd om een veilige werkomgeving te creëren. Bedrijven die zich daar niet aan houden, moeten door een verzekeraar kunnen worden geweigerd.

Reageer op dit artikel