nieuws

Slachtoffers medische missers niet tevreden met verzekeraar

Schade

Een groot deel van de slachtoffers van een medische misser is niet tevreden met de informatie die hun aansprakelijkheidsverzekeraar biedt over een gedane uitspraak. Dat blijkt uit een onderzoek van Ruigrok NetPanel naar de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA).

Slachtoffers medische missers niet tevreden met verzekeraar

Patiënten vinden dat de verzekeraars niet altijd goed toelichten welk deel van de claim wel of niet erkend wordt. Ook maakt de verzekeraar aan bijna de helft van de ondervraagden niet binnen drie maanden een standpunt bekend over de aansprakelijkheid en heeft hij in de ogen van de patiënt niet genoeg aandacht voor diens gevoelens.

De slachtoffers zijn wel tevreden over de informatie die zij krijgen over het medische incident. Over de informatie die een belangenbehartiger geeft over de kosten van een procedure zijn de patiënten dan weer minder te spreken.

Empathie
Het onderzoek over de GOMA werd gepresenteerd op het symposium van De Letselschade Raad. Daarop deelde ook Rolinka Wijne, professor gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, haar bevindingen over de gedragscode. “De patiënt heeft meer behoefte aan een empatische benadering, ook gedurende het schuldafwikkelingstraject”, zei Wijne. “Hij heeft behoefte aan informatie en erkenning door de arts.”

Deborah Lauria, directeur van De Letselschade Raad, legde de vinger op een andere zere plek: de communicatie. Lauria: “Dat heeft veel aandacht nodig. Niet alleen de communicatie richting de patiënt, maar ook tussen de zorgprofessionals onderling.”

Reageer op dit artikel