nieuws

NZa-bestuur treedt per direct af

Schade

De raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) treedt per direct terug vanwege de berichtgeving in de media over de bestuurskosten. Dit heeft de NZa minister Edith Schippers (VWS) vandaag laten weten.

NZa-bestuur treedt per direct af

De raad van bestuur bestaande uit Theo Langejan (voorzitter) en Eitel Homan treden per direct “in het belang van de NZa” terug. De autoriteit zal zo spoedig mogelijk een interim-voorzitter benoemen, meldt de NZa. Tot het aantreden van de interim-voorzitter blijft Homan zijn werkzaamheden verrichten.

De beide bestuursleden Langejan en Homan hebben Schippers gemeld dat zij tot deze conclusie zijn gekomen gezien de discussie die is ontstaan in de media over de bestuurskosten van de NZa. Zij hebben daarbij aangegeven afstand te nemen van de in de media geuite oordelen, maar in het belang van de NZa terug te treden.

Dit weekend maakte NRC Handelsblad bekend dat driekwart van de dienstreizen van de bestuursvoorzitter Theo Langejan van de NZa werd betaald door bedrijven en organisaties die onder toezicht van de NZa staan of opdrachten krijgen van de NZa. 

Minister Schippers wil snel helderheid over de aantijgingen en heeft een extern accountantsonderzoek ingesteld.

Intern onderzoek
Het onderzoek staat volgens de minister los van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie ‘intern functioneren NZa’ onder leiding van drs. H. Borstlap. “Dit onderzoek spitst zich onder andere toe op de werksfeer, ICT-veiligheid, de vertrouwelijkheid van dossiers en de beoordeling van de hiertoe inmiddels genomen maatregelen bij de NZa,” aldus de minister.

Reageer op dit artikel