nieuws

Noord-Brabant het onveiligst voor verkeer

Schade

Noord-Brabant is de minst verkeersveilige provincie van Nederland. In 2013 werden in de zuidelijke provincie ruim 81,5 schades per duizend inwoners gemeld, terwijl het landelijke gemiddelde op 57 ligt. Ook de schadelast per inwoner is het hoogste in Noord-Brabant, met een bedrag van € 35,20. De gemiddelde Nederlander loopt tegen een schadelast van € 24 aan.

Noord-Brabant het onveiligst voor verkeer

In de zuidelijke provincies wordt het meeste schade gereden, want Limburg is terug te vinden op de tweede plaats met 71,5 schades per duizend inwoners en een gemiddelde schadelast van € 29,20 per inwoner. De meest verkeersveilige provincie van Nederland is Zeeland, waar de gemiddelde schadelast per inwoner met van € 16,20 ruim onder het landelijk gemiddelde ligt. Ook het aantal schades per duizend inwoners ligt daar met 36 het laagst.

Total loss
Ondanks een afname van het aantal schademeldingen, is het aantal gevallen waarbij een voertuig total loss is verklaard door een expert nagenoeg gelijk gebleven. Vergeleken met 2012 is in 2013 slechts 2% minder voertuigen total loss verklaard. In verhouding tot het aantal gemelde schades zijn er in 2013 zelfs meer voertuigen total loss verklaard. In 2012 nog 14,8% van de gemelde voertuigen als total loss beschouwd, in 2013 ging het om 17% vande schadegevallen.

Door de crisis blijven mensen langer in hun auto rijden, hierdoor wordt de waarde van de auto lager en is een auto volgens de economische termen dus sneller total loss. In de noordelijke provincies zien we zelfs een toename. In Groningen (+35%), Drenthe (+25%), Flevoland (+12%), en Friesland (+5%) groeit het aantal total loss in verhouding tot het aantal schades. De verklaring hiervoor kan zijn dat de gemiddeld gereden snelheid in die provincies hoger ligt.

De cijfers zijn onderdeel van de Schadebarometer, een co-creatie van am en schadespecialist CED. De Schadebarometer verschijnt voor het eerst in het nieuwe am, dat morgen op de deurmat valt.

Schadebarometer

Reageer op dit artikel