nieuws

De Goudse komt met eigen concept voor risico-adviseur

Schade

De Goudse introduceert een nieuw bedieningsconcept: Erkend MKB-adviseurs. Geselecteerde adviseurs kunnen met een speciaal ontwikkelde app, alle bedrijfs- en ondernemersrisico’s van hun klanten in kaart brengen. Ook mogen zij ruimere acceptatiecriteria hanteren en hogere verzekerde bedragen inzetten.

De Goudse komt met eigen concept voor risico-adviseur

Dit bedieningsconcept is volgens de verzekeraar gebaseerd op de filosofie dat integraal risicomanagement aan de basis staat van een goed advies. Vanuit die gedachte zegt De Goudse ook het beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur te ondersteunen dat recent in de markt werd gezet.

App
Niet elke adviseur komt in aanmerking voor het concept van De Goudse. Directeur Commercie Bernardo Walta: “Kwalitatieve aspecten spelen nadrukkelijk een rol. Deze kantoren moeten een duidelijke keuze willen maken voor de zakelijke markt, fullservice-kantoren zijn met een hoog kennisniveau en willen werken vanuit risicomanagement.” Intermediairs die met De Goudse samenwerken en voldoen aan deze criteria, kunnen gebruik maken van de app ‘Boris’ (Bedrijfs en OndernemersRISico’s). Hiermee kan de adviseur op locatie risico’s inventariseren. Walta: “Zo visualiseert hij zijn adviesrol. Risico’s worden duidelijk in beeld gebracht, waardoor maatwerk mogelijk wordt. De meerwaarde die de klant ervaart van zijn adviseur is daarmee dus heel tastbaar.”

Verder
Een Erkend MKB-adviseur brengt volgens Walta alle bedrijfs- en ondernemersrisico’s in kaart. “Dit gaat uitdrukkelijk verder dan alleen verzekeren. De ondernemer krijgt ook een beeld van de risico’s op het gebied van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsmiddelen, veiligheid, mobiliteit, personeel, milieu en vergunningen. Daarna bepalen de adviseur en de ondernemer welke risico’s de ondernemer wil voorkomen, beperken, nemen of verzekeren.”

Ruimere acceptatie
Dankzij een goede risico-inventarisatie kunnen ruimere acceptatiecriteria en hogere verzekerde bedragen worden ingezet, en een andere prijsstelling worden gehanteerd, zegt Walta. “Dat past bij de strategie van De Goudse, want wij geloven niet in ‘ieder voor zich’. Wij geloven juist in een gezámenlijke toekomst, waarin de adviseur en De Goudse met elkaar nog meer betekenen voor de klant.”

Opleiding
In 2013 heeft De Goudse tijdens de aanloopfase 39 Erkend MKB-adviseurs aangesteld. Walta: “De ambitie is om dit aantal de komende jaren uit te breiden.” In samenwerking met Hogeschool Avans heeft de verzekeraar de opleiding Risicomanagement ontwikkeld. Na het behalen van dit diploma kan de adviseur zich inschrijven in het Risicomanagementregister en mag hij zichzelf Gecertificeerd Risk Management Consultant noemen.

Reageer op dit artikel