nieuws

Univé schrapt 200 banen

Schade

Verzekeraar Univé verwacht de komende twee jaar zo’n 200 banen te moeten schrappen vanwege de herinrichting van de bedrijfsonderdelen Informatievoorziening en Schade. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2013.

Univé schrapt 200 banen

De afgelopen twee jaar lag de focus van de coöperatie op op een herinrichting van bedrijfsonderdelen, kostenreducties en optimaliseren van de IT-infrastructuur. Ook in 2014 wordt dit beleid voortgezet en de verzekeraar meldt dat er zo’n 200 banen (fte’s) binnen de bedrijfsonderdelen Informatievoorziening en Schade komen te vervallen. Het banenverlies gaat via natuurlijk verloop of het afbouwen van het aantal externen, is de verwachting van de coöperatie.

Jaarcijfers
Verzekeraar Univé sloot 2013 af met een nettowinst van € 28 miljoen. De premie‐inkomsten namen in het verslagjaar licht toe voor Univé Groep. De premie‐inkomsten voor N.V. Univé Schade zijn echter voor het eerst in jaren afgenomen door de toegenomen concurrentie op de schademarkt en de economische crisis. Vooral de premie‐inkomsten voor het product motorrijtuigen liepen in het verslagjaar verder terug. Daarentegen was er premiegroei zichtbaar bij aansprakelijkheid particulieren (2,3%), kortlopende reis (7,4%) en rechtsbijstand MKB (44,5%).
N.V. Univé Her had een moeizaam jaar. Het technisch resultaat was negatief, met name als gevolg van een fors hogere schadelast. Een aantal stormen en een stijging van het aantal grote schades,
met name bij rietgedekte panden, waren hier debet aan. De stijging van de premie‐inkomsten kon dit niet compenseren.

De verzekeraar verwacht dat de autoportefeuille als gevolg van technologische ontwikkelingen (bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s) qua premie‐inkomsten in de verdere toekomst verder zal afnemen en onderzoekt mogelijkheden om haar portefeuille te verbreden. Univé wil in ieder geval haar positie op het gebied van schadeverzekeringen voor het mkb versterken.

Vorige week kondigde uitvoerend bestuurder Conrad Rombout van Coöperatie Univé zijn vertrek bij de verzekeraar al aan. Rombout doet dat om persoonlijke redenen.

Lees het jaarverslag 2013 van Univé op de website

Reageer op dit artikel