nieuws

NZa signaleert risico’s acceptatieplicht zorgverzekering

Schade

NZa signaleert risico’s acceptatieplicht zorgverzekering

Iedere Nederlander werd in 2012 en 2013 geaccepteerd voor de basisverzekering, ongeacht inkomen, ziektehistorie of leefstijl, zo blijkt uit onderzoek ‘Naleving acceptatieplicht door zorgverzekeraars van de Nederlandse Zorgautoriteit’. Wel signaleert de NZa een aantal mogelijke risico’s ten aanzien van de acceptatieplicht.

Sommige zorgverzekeraars richten zich op bepaalde – vaak aantrekkelijke – doelgroepen, zoals hogeropgeleiden en studenten. Dit is wettelijk toegestaan, toch kan dit ‘sturen’ van verzekerden door zorgverzekeraars onwenselijk zijn vanuit het oogpunt van toegankelijkheid en solidariteit, stelt de NZa.

Om ervoor te zorgen dat de toegang tot één en dezelfde basisverzekering voor alle verzekerden gelijk blijft, doet de NZa een aantal aanbevelingen.

Volgens de NZa is het noodzakelijk dat het risicovereveningssysteem de komende jaren verder doorontwikkeld wordt door het ministerie van VWS, om te voorkomen dat er prikkels voor zorgverzekeraars zijn om verzekerdenstromen te sturen.

Steeds meer zorgverzekeraars passen kortingen toe op de te betalen premie en worden hierin ook steeds creatiever, blijkt uit het onderzoek. Er bestaat een risico dat de werking van het verbod op premiedifferentiatie hierdoor wordt aangetast. De NZa beveelt de minister aan om te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is een meer expliciete wettelijke regeling te maken, zodat duidelijker wordt welke type kortingen op de premie wel en niet toegestaan zijn.

Uit de enquête onder de zorgverzekeraars blijkt het volgende:

  • Enkele zorgverzekeraars proberen verzekerden ‘automatisch’ naar bepaalde polissen te leiden.
  • Ook werd een polis die nog wel op de markt is voor bestaande verzekerden, niet opengesteld voor nieuwe verzekerden. Dit is niet toegestaan. De zorgverzekeraar heeft dit hersteld nadat de NZa de zorgverzekeraar hier op aan had gesproken.
  • Sommige zorgverzekeraars werpen drempels op wanneer consumenten, die niet tot de doelgroep behoren, zich willen inschrijven voor een doelgroeppolis, niet zijnde een collectiviteit. De NZa wil een verplichting invoeren dat iedereen zich op dezelfde manier moet kunnen inschrijven voor een zorgverzekering.
  • Sommige zorgverzekeraars maken het voor consumenten, die niet tot de doelgroep behoren, niet mogelijk om een aanvullende verzekering bij hen af te sluiten. Hierdoor is de betreffende basisverzekering voor die verzekerden minder interessant. De NZa blijft de ontwikkelingen volgen rond de aanvullende verzekeringen als sturingsinstrument voor de basisverzekering.
  • Uit de enquête onder de zorgverzekeraars blijkt dat de volmachten hun marketing- en acceptatiebeleid volledig zelf invullen. Deze handelwijze geeft volmachten veel vrijheid in verzekerdensturing.
  • Enkele zorgverzekeraars hebben de toetsing van het acceptatiebeleid aan de Zvw niet structureel geborgd in hun processen.

Het volledige onderzoek van de NZa is beschikbaar op de website.

Reageer op dit artikel