nieuws

Nieuwe branchevereniging NVIA lanceert site

Schade

De verzekeringsbranche is sinds gisteren officieel een nieuwe vereniging rijker: de Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA) onder voorzitterschap van Peter Abelskamp (voorheen Aon en Meeús Groep). Vanochtend lanceerde zij de verenigingssite NVIA.nl.

Nieuwe branchevereniging NVIA lanceert site

De NVIA richt zich op inkomensadviseurs die moeten voldoen aan Wft Inkomen. De overige leden zullen komen uit aanpalende beroepsgroepen, zoals re-integratiespecialisten, accountants en arbeidsrechtjuristen. NVIA stelt dat adviseurs Inkomensverzekeringen in toenemende mate geconfronteerd worden met het sterk veranderende en complexe landschap van de sociale zekerheid en wil dan ook als belangenbehartiger fungeren voor adviseurs in het publieke en private speelveld.

“De branchevereniging streeft naar een ledental van zo’n 500 tot 1.000 leden”, meldt een van de initiatiefnemers en bestuurslid Janthony Wielink van Enkwest Opleiding & Advies.

Adviseurs die zich willen aansluiten bij de vereniging, betalen jaarlijks € 800. Naast belangenbehartiging krijgen leden toegang tot een Wikipedia-achtige financiële vakwebsite. Er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd waar actuele thema’s worden behandeld en leden kunnen inkomensgerelateerde vragen neerleggen bij de vereniging. Ook wordt via de vereniging scholing aangeboden. Voor adviseurs tot 35 jaar is een apart begeleidingstraject ontwikkeld, gericht op persoonlijke ontwikkeling.

Opleidingsbedrijf  Enkwest  fungeert als vraagbaak en verzorgt de opleidingen. Janthony Wielink erkent dat hij als NVIA-bestuurslid en directeur van Enkwest een opvallende rol vervult en zegt “zo kort mogelijk bestuurslid te willen blijven om belangenverstrengeling te voorkomen.”

Register
NVIA en SAR (Stichting Assurantie Registratie) willen voor NVIA ook een nieuw register opzetten voor Inkomen-professionals naar analogie van andere SAR-registers zoals bijvoorbeeld de RMiA (Register Makelaar in Assurantiën).

Bestuur
Het bestuur van de vereniging staat onder voorzitterschap van Peter Abelskamp (voorheen Aon en Meeús Groep). Verder zitten in het bestuur Leon van Maaren (Goudse), Dignar van Onzenoort (Interim Management Plus), Renee van Houten (Mandema) en Janthony Wielink (Enkwest).

Reageer op dit artikel