nieuws

Branchebrede regeling onverplicht schadeverhaal nog ver weg

Schade

Het Verbond van Verzekeraars gaat niet mee in een branchebrede regeling voor onverplicht schadeverhaal. Dat zegt directeur Leo de Boer in de am: die vandaag op de mat valt. Hij is bang een verdienmodel in de hand te werken.

Branchebrede regeling onverplicht schadeverhaal nog ver weg

De Boer zegt dat in zijn hoedanigheid als panellid van de am:rubriek Het Consult, waarin een intermediair een vraag voorlegt aan een deskundig panel. Frank Colijn, eigenaar van Colijn Verzekeringen, wil daarin weten hoe hij moet omgaan met de kosten van onverplicht schadeverhaal; een klant verzoekt een verhaalsactie in te zetten voor schade die niet geclaimd kan worden op een bij Colijn afgesloten polis. Colijn: “Vroeger kon ik zo’n klant wel helpen dankzij kruissubsidiëring. Maar dat zit er niet meer in. En de provisie die ik over een WA-verzekering ontvang is niet bedoeld om een onverplicht schadeverhaal van te financieren. Je hebt het echt over tientjes. Ik moet de klant dan dus een nota voorleggen die hij mogelijk niet vergoed krijgt.”

Schade
In principe is het zo dat in geval van schade alle schade vergoed dient te worden, ook de noodzakelijke kosten die de benadeelde maakt om zijn schade te verhalen. Verzekeraars maken daartoe gebruik van de dubbele redelijkheidstoets (ondersteuning moet redelijk zijn evenals de hoogte van de kosten). In de praktijk leidt die toets tot veel geharrewar tussen verzekeraars en adviseurs. Adfiz pleitte daarom al eerder voor een branchebrede standaardregeling, een basisafspraak in de markt die zegt: in deze gevallen is zeker sprake van toegevoegde waarde en de nota wordt dus standaard vergoed.

Service
Het Verbond voelt daar niet voor en ook het verhaal van Colijn kan De Boer niet vermurwen. De directeur vraagt zich af of de hulp van het intermediair in veel gevallen wel echt nodig is. “Er moet wel sprake zijn van een complexe schadezaak wil de hulp van het intermediair echt nodig zijn.” Bovendien vreest De Boer een verdienmodel in de hand te werken. “Er zijn nu al kantoren die zich hier specifiek op toeleggen en onzinfacturen rondsturen. Moet je dat dan makkelijker gaan maken? Dat is ook niet in het belang van het ‘gewone’ intermediair. Kijk maar naar de letselschadebranche en hoeveel bureaus en deskundigen uit die ruif eten.”

Reageer op dit artikel