nieuws

Acture realiseert lagere instroom naar WGA dan UWV

Schade

Volgens Acture, private uitvoerder van de ziektewet, kan enorm bespaard worden op WGA-uitkeringen. “In vergelijking met het UWV realiseren wij een snellere hersteltijd en minder instroom naar de WGA.”

Acture realiseert lagere instroom naar WGA dan UWV

Acture baseert zich op onderzoek uitgevoerd door AStri. Acture en UWV leverden beide een verzuimbestand aan aan het onderzoeksbureau. Een vergelijking is gemaakt van de ziekteverzuimduur van uitzendkrachten voor wie Acture de ZW-arborol vervult, versus uitzendkrachten voor wie UWV de ZW-arborol vervult.

Het verschil in uitstroompercentage bleek hoog en het snel contact leggen lijkt een belangrijke verklaring voor dat verschil. Private uitvoerder Acture slaagt er in om binnen twee dagen met 97 procent van de ziekmelders contact te leggen, waar UWV in dezelfde periode 85 procent van de ziekmelders weet te bereiken. UWV realiseert na twee dagen een uitstroompercentage van 27,2 procent, waar Acture 51,6 procent laat zien. De onderzoekers van AStri merken op dat wetgeving belemmert dat UWV sneller kan ingrijpen. Werkgevers hebben bij UWV volgens de wet maximaal vier dagen de tijd om een ziekmelding te doen.

WGA
De analyse geeft aan dat Acture daarnaast ook aanzienlijk minder instroom naar WGA realiseert. Maudie Derks, algemeen directeur van Acture: “Op jaarbasis stromen bij ons slechts 100 dossiers door naar de WGA en doen vervolgens een beroep op deze uitkering. Bij het UWV ligt dit percentage 300% hoger. De gevolgen van het verschil zijn enorm. Het aantal WGA uitkeringen wat we hiermee nu al besparen loopt in de miljoenen. Eigen berekening laat zien dat tenminste € 20 miljoen WGA uitkeringen hiermee niet worden uitgegeven.” Inmiddels worden volgens Derks gesprekken opgestart tussen UWV en Acture wat UWV kan leren van De Acture Methode, mede naar aanleiding van deze conclusies.

Reageer op dit artikel