nieuws

Eerstelijn kritisch over marktmacht en Inkoopbeleid zorgverzekeraars

Schade

Zorgverzekeraars moeten wettelijk verplicht worden om hun inkoopbeleid en de inkoopcriteria, gericht op kwaliteit van zorg, jaarlijks en ruim voor aanvang van het contracteringsproces bekend te maken. Dit is een van de concrete voorstellen die acht Verenigde EerstelijnsOrganisatie van zorgaanbieders (VELO) doen aan de Tweede Kamer

Eerstelijn kritisch over marktmacht en Inkoopbeleid zorgverzekeraars

De VELO-partners pleiten ook voor verplicht toezicht op de marktmacht van zorgverzekeraars, geen gedwongen wisseling van huisarts en geen beperkingen in de contractsvrijheid in de aanvullende verzekeringen. De nadere nota van VWS-minister Schippers heeft eerder geuite zorgen van het VELO over knelpunten niet weggenomen. Reden voor de eerstelijnsorganisateis om nu concrete voorstellen te doen om zowel burgers/verzekerden als zorgaanbieders te beschermen tegen ongewenste effecten van te grote macht van zorgverzekeraars. De Tweede Kamer voert volgende wee een plenair debat over wijzigingen van de Wet marktordening gezondheidszorg en artikel 13 Zorgverzekeringswet.
Marktmacht
De VELO-partijen stellen dat de marktmacht van zorgverzekeraars in de voorgestelde wetswijzigingen nog verder wordt vergroot. "Er is nu al geen gelijkwaardige onderhandelingspositie voor zorgaanbieders. En volgens het College van Beroep staat het zorgverzekeraars in principe zelfs nu al vrij om zorgverleners een niet-onderhandelbaar aanbod te doen", aldus de eerstelijnsorganisaties.
 
 

Reageer op dit artikel