nieuws

120.000 wanbetalers voor de zorgverzekering

Schade

Meer dan 120.000 mensen betalen al jaren geen of soms hun premie voor de zorgverzekering. Het gevolg is dat al bijna een miljard euro openstaat aan premieschuld. Dat bedrag groeit maandelijks met € 20 miljoen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

120.000 wanbetalers voor de zorgverzekering

Tussen de 106.000 en 128.000 wanbetalers hebben inmiddels een openstaande schuld van twee jaarpremies. Mensen die zes maanden geen zorgpremie betalen, komen in de wanbetalersregeling. Vanaf dat moment betaalt het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) de premie aan de verzekeraar, en legt het College de wanbetaler een premie plus 30% boete op. Begin 2013 zijn er al nieuwe regels van kracht geworden voor wanbetalers en onverzekerden. Dit werkt inmiddels voor nieuwe gevallen redelijk, maar hardnekkige wanbetalers stromen nauwelijks uit, volgens RTL Nieuws.
 
Uit cijfers van het CVZ, dat vanaf 1 april 2014 onder de naam Zorginstituut Nederland doorgaat – blijkt dat er nu voor € 773 miljoen openstaat aan langlopende schulden. Daar komt € 180 miljoen bij aan onbetaalde premies, inclusief de incassokosten en eigen risico.
 
Onacceptabel
Minister Schippers van Volksgezondheid vindt het onacceptabel dat mensen hun zorgpremie niet betalen. "De bestaande wanbetalersregeling, waarbij bijvoorbeeld de zorgtoeslag en een deel van het inkomen automatisch worden ingehouden, wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig verbeterd."
 
 
 

Reageer op dit artikel