nieuws

‘Zorgverzekeraar mag risicoselectie toepassen’

Schade

Een zorgverzekeraar mag voor de aanvullende polis risicoselectie toepassen. Dat stelt minister Edith Schipper van VWS in antwoord op Kamervragen over de brief van Daniël de Rijke. De Rijke is ernstig ziek geweest en werd om die reden door alle verzekeraars geweigerd. ONVZ noemde hem zelfs een "brandend huis".

‘Zorgverzekeraar mag risicoselectie toepassen’

De brief van De Rijke werd een hit op social media en leidde tot Kamervragen door SP-kamerlid  Renske Leijten. De minister beroept zich in de beantwoording op het feit dat de derde schaderichtlijn binnen de Europese Unie van toepassing is op de aanvullende verzekering. "Ik kan daarom geen voorwaarden, zoals acceptatieplicht, opleggen aan deze aanvullende verzekering. De aanvullende verzekering behoort per definitie geheel tot de vrije markt en is de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars; ik ga daar niet over. Het is aan de verzekeraars om te bepalen wat in het aanvullende pakket zit, welk acceptatiebeleid wordt gevoerd en welke prijs ze ervoor vragen. Het is dus ook aan verzekeraars om te bepalen of zij medische selectie toepassen bij de aanvullende verzekerden en of er ten behoeve daarvan formuileren  moeten worden ingevuld bij de toelating tot de aanvullende verzekering", aldus Schippers.
Risicoselectie
Het is de minister ook bekend dat andere verzekerden, zoals reumapatiënten, soms te maken hebben met risicoselectie voor de aanvullende verzekering. "In de Marktscan 2013  van de NZa, waarbij onder andere de toegankelijkheid van de verzekering wordt onderzocht, constateert de NZa dat de aanvullende verzekering zeer toegankelijk is. Overigens is – gelet op de hierboven genoemde derde schaderichtlijn – risicoselectie via de aanvullende verzekering niet bij wet verboden", aldus Schippers in de beantwoording.
 
De volledige beantwoording van de Kamervragen is hier te lezen.
 

Aanvulling bericht 29 januari 2014

Inmiddels is gebleken dat verschillende verzekeraars hebben Daniël de Rijke een aanbod hebben gedaan. Voor hem is het echter een principekwestie geworden. 

Reageer op dit artikel