nieuws

Nog geen antwoord op Kamervragen over mogelijke seksediscriminatie door Reaal

Schade

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft meer tijd nodig om Kamervragen van Pieter Heerma (CDA) te beantwoorden over een Turks-Nederlandse vrouw die, mede vanwege haar geslacht en afkomst, genoegen zou moeten nemen met een lagere schadevergoeding van Reaal.

Nog geen antwoord op Kamervragen over mogelijke seksediscriminatie door Reaal

“Beantwoording binnen de gestelde termijn van drie weken is niet mogelijk omdat de beantwoording de nodige interdepartementale afstemming behoeft”, aldus Asscher in een brief aan de Kamer.
Kamerlid Heerma stelde de vragen nadat in de media ophef ontstond over de manier waarop Reaal het verlies van verdienvermogen van een arbeidsongeschikte vrouw heeft vastgesteld. Reaal gaat er daarbij vanuit dat de vrouw normaal gesproken rond haar 26ste kinderen zou hebben gekregen, tijdelijk zou stoppen met werken en daarna parttime zou zijn gaan werken. De rechtbank Den Haag gaf de verzekeraar daarin gelijk. "De rechtbank acht het redelijk te veronderstellen dat eiseres als vrouw in Nederland en gegeven haar culturele achtergrond en persoonlijke omstandigheden, een partner zou hebben gevonden en rond haar 26e levensjaar kinderen zou hebben gekregen.”
Kamerlid Heerma wil van de minister weten of het wel van deze tijd is om van een jonge vrouw te veronderstellen dat zij op haar 26ste moeder wordt, en dat zij dan vervolgens 10 jaar uit het arbeidsproces zal stappen en of een dergelijke rechterlijke uitspraak wellicht op gespannen voet staat met een gelijkwaardige positie van vrouwen en allochtonen op de arbeidsmarkt.

Reageer op dit artikel