nieuws

Nauwere samenwerking NZa en AFM

Schade

De Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan ook samenwerken in het toezicht op de financiële verslaggeving van zorgverzekeraars en het toezicht op accountantsorganisaties die deze verslaggeving controleren. De toezichthouders hebben daarvoor een samenwerkingsconvenant gesloten over kennisdeling en informatie-uitwisseling. Dit vervangt het oude samenwerkingsprotocol van 2007.

Nauwere samenwerking NZa en AFM

Accountants moeten de financiële verslaggeving op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Algemene wet bijzondere ziektekosten van zorgverzekeraars controleren. Voortaan deelt de NZa bevindingen over die accountantscontroles met de AFM  die deze informatie gebruikt voor het bepalen van haar prioriteiten bij het toezicht op accountantskantoren en financiële verslaggeving. Beide toezichthouders verwachten dat de nauwere samenwerking bijdraagt aan kwalitatief goede verslaggeving en accountantscontrole bij zorgverzekeraars.
 

Reageer op dit artikel