nieuws

Menzis groeit met 3,5%

Schade

Menzis heeft als eerste zorgverzekeraar de nieuwe verzekerdenstand bekendgemaakt. Bij het op drie na grootste concern in ziektekosten (ruim 2 miljoen verzekerden) is het aantal klanten met 3,5% toegenomen. Vorig jaar kromp het aantal Menzis-verzekerden nog met 2%.

Menzis groeit met 3,5%

Landelijk gezien wisselde volgens Zorgverzekeraars Nederland 5,7% van de Nederlanders rond de jaarwisseling van ziektekostenverzekeraar. "Bij Menzis zien we dat de uitstroom onder het landelijke gemiddelde uitkomt en de instroom van nieuwe verzekerden juist boven het landelijke gemiddelde ligt." De portefeuille groeide per saldo met 70.000 verzekerden (+3,5%).
Volgens Menzis is de toename verdeeld over alle labels. Internetverzekeraar Anderzorg boekte ruim 10% groei en is met 250.000 klanten in de boeken volgens het concern de grootste online ziektekostenverzekeraar. Bij Azivo is de verzekerdenstand vrijwel gelijk gebleven. "Een opvallende trendbreuk is dat ook het Menzis-label groeit. In de afgelopen jaren verloren de grote labels juist klanten aan nieuwe internetlabels en prijsvechters."
Voorspellingen niet uitgekomen
Menzis constateert dat meer klanten zich op hun zorgpolis hebben georiënteerd dan in voorgaande jaren. De klantenservice had het druk: "Het aantal telefoontjes liep op sommige dagen op tot 45.000." Voorspellingen over het massaal kiezen voor lage premie, minder dekking en een hoger eigen risico zijn bij Menzis niet uitgekomen: Het percentage verzekerden dat kiest voor een hoger vrijwillig eigen risico is relatief laag en is ongeveer 2,5%. Het aantal mensen dat een aanvullende verzekering kiest, stabiliseert zich. De afgelopen jaren zagen we een afname van 2 tot 3% per jaar, nu is de afname rond de 1%."
Het aantal mensen met een aanvullende tandartsverzekering is met 1,5% gedaald. Afgelopen jaren bedroeg de afname tegen de 4% per jaar. "Ook zien we geen grote verschuivingen van mensen die een lager aanvullend pakket afsluiten." De nieuw geïntroduceerde Budgetbewust-polis met beperkte zorgsturing trok minder verzekerden dan verwacht, "maar nog steeds vele duizenden".
De cijfers van Menzis zijn nog niet definitief: het is nog tot 31 januari mogelijk om een nieuwe ziektekostenpolis te sluiten.

Reageer op dit artikel