nieuws

Geactualiseerde berekening smartengeld in de maak

Schade

Er komt nog dit jaar een definitief voorstel voor een nieuwe Letselschade Richtlijn waarin een geactualiseerde methode voor de berekening van smartengeld is opgenomen, zo verwacht De Letselschade Raad (DLR). De hoogte van het smartengeld zal na invoering van de richtlijn afhangen van enerzijds de aard en ernst van het letsel en anderzijds van persoonlijke factoren.

Geactualiseerde berekening smartengeld in de maak

Een speciale werkgroep met vertegenwoordigers van DLR, de vereniging van letselschadeadvocaten ASP en het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) werkt momenteel aan de nieuwe methode, die inmiddels in vier expertmeetings is besproken met vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, advocatuur, verzekeraars, wetenschap en overige betrokkenen bij de letselschadepraktijk. Een vijfde expertmeeting vindt plaats op 19 juni.
Sluitpost
Het huidige systeem is aan vervanging toe, is de overtuiging van alle deskundigen. Het is ondoorzichtig en de bedragen zijn laag in vergelijking met omringende landen. Het smartengeld is al vele jaren niet verhoogd en gedegen criteria om de hoogte ervan vast te stellen ontbreken. Vaak dient smartengeld als een sluitpost ter afronding van het bedrag aan materiële schade. Een onderbouwing van het bedrag aan smartengeld ontbreekt meestal. Dit alles doet geen recht aan de pijn, het verdriet en de verminderde levensvreugde van slachtoffers.
Nieuwsuur
Professor Siewert Lindenbergh van de Erasmus Universiteit pleitte in het programma Nieuwsuur voor hogere bedragen smartengeld in Nederland. Aanleiding was de verschijning van het nieuwe ANWB Smartengeldboek. Rechters raadplegen deze verzameling van rechterlijke uitspraken om de hoogte van smartengeld te bepalen in lopende zaken. De huidige raming van smartengeld doet echter geen recht aan het leed van slachtoffers, aldus Lindenbergh.
 

Reageer op dit artikel