nieuws

Delta Lloyd haalt bakzeil bij Kifid in zaak medische keuring

Schade

De Geschillencommissie van Kifid vindt het onaanvaardbaar dat een medische keuring wordt verlangd als een directeur-grootaandeelhouder met zijn bedrijf wil overstappen naar een andere pensioenuitvoerder. De geschillencommissie heeft deze uitspraak gedaan in een zaak van een DGA tegen Delta Lloyd. De verzekeraar weigerde tot nu toe de directeur op te nemen in de collectieve pensioenregeling omdat deze niet wenste mee te werken aan een gericht medisch onderzoek.

Delta Lloyd haalt bakzeil bij Kifid in zaak medische keuring

Het draait in deze zaak om een DGA die 2007 besloot om alsnog als deelnemer toe te treden tot de collectieve pensioenregeling die hij in 1999 voor zijn werknemers had afgesloten. Op dat moment hoefde hij geen gezondheidswaarborgen aan te leveren. In 2009 loop het collectieve contract met de bestaande pensioenuitvoerder af en besluit de directeur de pensioenregeling onder te brengen bij Delta Lloyd. De opgebouwde aanspraken blijven liggen bij de oude pensioenuitvoerder; in de nieuwe afspraken is niet langer sprake van een eind- maar middelloonregeling.
Bestaande regeling
Delta Lloyd wil van de directeur gezondheidswaarborgen voor hij als deelnemer kan worden toegelaten tot de nieuwe regeling. Deze is het daar niet mee eens en weigert deel te nemen aan een medisch onderzoek. Volgens hem is er géén sprake van een nieuwe collectieve pensioenregeling, maar slechts van een aanpassing van een reeds bestaande regeling. De geschillencommissie van Kifid geeft hem daarin nu gelijk. "Naar het inzicht van de Commissie geldt de bescherming van artikel 4 lid 3 van de Wet op de Medische Keuringen ook voor de DGA, tenminste als hij voor de overstap reeds deelnam in een bestaande pensioenregeling." De Commissie vindt de gevolgen van een strikte toepassing van de regel dat bij een dergelijke overgang van een DGA een medische keuring mag worden verlangd onaanvaardbaar. "Dat zou immers tot gevolg hebben dat een DGA die al deelnemer was aan een pensioenregeling onder omstandigheden niet mee kan over te gaan naar de nieuwe pensioenuitvoerder, terwijl hij evenmin bij de bestaande uitvoerder kan blijven."
Belangenconflict
Het gevolg hiervan kan volgens Kifd zijn dat de DGA bij de afweging om de pensioenregeling voor zijn werknemers onder te brengen bij een andere pensioenuitvoerder op een belangenconflict stuit. "De nieuwe regeling mag dan beter zijn voor zijn werknemers, maar zelf loopt hij het risico daaraan na een keuring niet of slechts onder aanzienlijk slechtere voorwaarden deel te kunnen nemen."
 

Reageer op dit artikel