nieuws

Buitenlandse seizoensarbeiders kopen eigen risico zorgpolis af

Schade

Buitenlandse seizoensarbeiders kopen eigen risico zorgpolis af

Buitenlandse seizoensarbeiders worden door een aantal zorgverzekeraars (Zilveren Kruis Achmea, Avéro Achmea, CZ en HollandZorg) in staat gesteld hun eigen risico af te kopen door herverzekering.

"Het afkopen van het eigen risico is niet gratis, zoals gesuggereerd werd in de berichten van half januari", stelt Achmea-woordvoerder Christine Rompa. "Het product zoals wij dat kennen voor seizoensarbeiders bestaat al jaren. Het idee is dat de buitenlandse seizoensarbeider 3 weken tot 3 maanden in Nederland is. Als hij in die periode naar het ziekenhuis moet dan volgt de rekening gemiddeld een jaar later. Dan kunnen wij het eigen risico niet meer incasseren. Om dat risico tegen te gaan, kan de seizoensarbeider dit eigen risico van € 860 afkopen door per dag een bedrag variërend van € 0,50 tot € 1,50 aan premie te betalen. Daarmee wordt het eigen risico herverzekerd", legt Rompa uit.
Solidair
De buitenlandse seizoensarbeider betaalt door het hoge eigen risico al een lage premie voor zijn verplichte basisverzekering. Met de afkoop van het eigen risico verzekert hij zich aanvullend voor spoed tandheelkundige hulp, repatriëring naar land van herkomst en dus de herverzekering van het eigen risico. Volgens Rompa komt door deze speciale zorgpolis voor buitenlanders de solidariteit juist niet in het geding. "Als wij dit eigen risico niet zouden herverzekeren draait de consument op voor het feit dat wij het eigen risico van deze groep niet kunnen incasseren."
Volgens de meest recente MarktScan van de zorgautoriteit NZa zouden afgelopen jaar 41.000 mensen van deze goedkope zorgpolis zonder eigen risico gebruik hebben gemaakt.

Reageer op dit artikel