nieuws

Advieskansen door onduidelijke premiebrieven Whk 2014

Schade

Advieskansen door onduidelijke premiebrieven Whk 2014

De Ziektewet- en WGA-premie van niet eigenrisicodragers (ZW en WGA) wordt sinds 1 januari 2014 anders in rekening gebracht dan voorheen. Wat is er eigenlijk anders?

Er is een nieuwe verdeling in kleine, middelgrote en grote werkgevers. En een aparte premiestelling per onderdeel van deze wetten, namelijk een aparte ZW-premie, WGA-vast premie en WGA-flex premie. 

De nieuwe manier van vaststellen van de premie van de Werkhervattingskas leidt tot onduidelijkheden bij werkgevers. Pak uw kans om in gesprek te komen met uw klant!

 

Achterhaal de plek waar de premiebrief is geadministreerd
De premiebrief is relevant voor de salarisverwerking. De premie is namelijk een onderdeel van de loonheffing. De kans is groot dat de premiebrief daar opgeborgen wordt, terwijl de brief alles te maken heeft met beïnvloedbare kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Toevallig weet u als adviseur daar veel van, dus vraag deze brief op en ga het adviesgesprek aan.

 

Leg de informatie uit
Iedere premie heeft afzonderlijke parameters. Er staan heel veel van deze parameters op de beschikking. Er zijn twee variabelen die voor de werkgever relevant zijn: kijk naar de schadelast van uw klant (‘de aan u toegerekende uitkeringen’) en de loonsom. Kloppen deze? Aan de hand van deze vraag kunt u de premiebrief volgen en toelichten.

 

De onjuiste premie moet worden aangepast
Er kan een premie voor bijvoorbeeld ZW op de premiebeschikking staan, terwijl de werkgever net het verzoek ingediend heeft om eigenrisicodrager (ERD) te worden. Dit komt omdat het toekennen van het recht om ZW-eigenrisicodrager te worden een apart proces is, los van de premiestelling.  Agendeer dan de uiterste datum van de bezwaarmogelijkheid. Is er voor deze datum geen correctie door de werkgever ontvangen, regel dan een bezwaar voor je werkgever. Dit bezwaar moet binnen 6 weken na afgifte van premiebeschikking worden verstuurd.

 

Advieskansen
De vragen rond de premiebrief Whk komen vanzelf op u af als u daar aandacht voor gaat vragen bij werkgevers. Ga dat dan ook doen; vraag een kopie van premiebeschikking Whk op en ga het adviesgesprek aan.

Per 1 juli 2014 is er weer een keuzemoment: eigenrisicodragen ZW en WGA. De productontwikkeling van verzekeraars staat niet stil, arbodiensten roeren zich. Hou het overzicht en blijf in de lead.

Reageer op dit artikel