nieuws

WIA: soberder en (nog) complexer per 2016!

Schade

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is 29 november ingediend bij de Tweede Kamer. In deze wet wordt onder meer geregeld dat de WW-opbouw langzamer verloopt en dat de maximale WW-duur 24 maanden gaat bedragen (in plaats van nu 38 maanden). De wet biedt wel de ruimte dat op CAO-niveau dit ‘ WW-gat’ gerepareerd wordt tot – wederom – maximaal 38 maanden uitkering. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2016; invoering geschiedt trapsgewijs waardoor pas per 1 april 2019 de maximale uitkeringsduur 24 maanden bedraagt.

Zoals u ongetwijfeld weet is in de huidige WIA de duur van de WGA-loongerelateerde uitkering gelijk aan die van de WW. En ook in het wetsvoorstel Werk en Zekerheid is beschreven dat de WIA de nieuwe WW-duur volgt.
 

Gevolgen voor werknemers

In de loongerelateerde WGA-periode is voor werknemers het financiële leed nog te overzien. Daarna kan, vooral bij niet werken, de klap enorm zijn en volgt een terugval tot (vaak onder!) bijstandsniveau. Gevolg van dit onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid is dat deze klap nog eens veel sneller komt en dat het belang en de urgentie om aan de slag te komen, alleen maar fors toeneemt!
 

Gevolgen voor werkgevers en verzekeraars

Met name de last voor werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn, en dan veelal diens verzekeraar, neemt af door deze maatregel. Want juist de loongerelateerde periode, waarin de uitkeringslast hoog is en die voor 100% voor rekening komt van de eigenrisicodrager, tikt fors aan op de totale schadelast van de eigenrisicodrager. Ik kan mij voorstellen dat verzekeraars, die nu veel last hebben van rode cijfers op deze verzekering, deze maatregel verwelkomen. Voor de WGA-aanvullingsverzekering daarentegen kan het betekenen dat de schadelast toeneemt doordat een eventuele uitkering eerder ingaat.
 

Complex

De WIA is zo ingewikkeld dat veel werknemers maar ook werkgevers er maar weinig van begrijpen. En hiermee gaat een deel van de bedoeling van de WIA, stimulering van benutting van werkmogelijkheden, in mijn ogen verloren. En het wordt door de Wet Werk en Zekerheid nog eens ingewikkelder. Immers:

  • De trapsgewijze invoering maakt het inzicht in de financiële gevolgen nog lastiger voor werknemer en werkgever.
  • Ik zie een lastig obstakel in mogelijke CAO-aanvullingen voor de WW na 24 maanden. Het lijkt mij onwenselijk dat dit wel geldt voor WW-gerechtigden en niet voor WIA-gerechtigden. Maar de financieringsbronnen (CAO-fonds versus private verzekeraar ingeval van een WGA-aanvullingsverzekering) verschillen. Dit wordt wel heel lastig uitvoerbaar.

 

Nieuwjaarswens

De Wet Werk en Zekerheid heeft de status van een wetsvoorstel en er kan nog veel veranderen. Ik heb in dit kader een politieke wens voor 2014: maak de WIA gemakkelijker in plaats van moeilijker!

Reageer op dit artikel