nieuws

Solidariteit onder zorgverzekerden bestaat nog

Schade

Verzekerden zijn positief over het idee dat zorgverzekeraars hen stimuleren tot gezond gedrag. 86% van de verzekerden is het er echter niet mee eens dat mensen met een slechte gezondheid meer moeten betalen voor hun zorgverzekering. Maar mensen die bewust ongezond leven mogen van hen wel een premieopslag krijgen.

Solidariteit onder zorgverzekerden bestaat nog

Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg  (NIVEL) en de Open Universiteit in TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. NIVEL-programmaleider Judith de Jong: "Mensen die chronisch ziek zijn kunnen vaak zelf hun situatie niet veranderen en hebben hulp nodig. Met hen zijn verzekerden wel solidair, maar met mensen die ongezond gedrag vertonen minder. Dit roept een belangrijke ethische discussie op, want is het onderscheiden van groepen mensen die zich gezond en ongezond gedragen überhaupt mogelijk? En is dat niet stigmatiserend en een inbreuk op de privacy? Voorlopig zal het debat over de invloed van de zorgverzekeraar op gezond gedrag nog niet ophouden."
Spaarsystemen
Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen minder positief zijn over het belonen van gezond gedrag door een kookboek of wellness arrangement of zelfs vermindering van het eigen risico in het vooruitzicht te stellen. Het zijn vooral de verzekerden met een goede gezondheid die nog het meest in zijn voor zo’n spaarsysteem. Het NIVEL-Verzekerdenpanel bestaat uit verzekerden die zijn aangesloten bij een van de verzekeraars van coöperatie VGZ.

Reageer op dit artikel