nieuws

Niet verzekerde notarissen krijgen tuchtklacht en schorsing aan de broek

Schade

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft tegen vier notarissen een tuchtklacht ingediend bij toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) wegens het onvoldoende verzekerd zijn tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. Twee van de vier notarissen hebben daarop eieren voor hun geld gekozen en alsnog voldaan aan alle gestelde voorwaarden voor deelname aan een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In de twee andere zaken loopt de procedure nog.

Niet verzekerde notarissen krijgen tuchtklacht en schorsing aan de broek

Notarissen moeten op grond van de notariële regelgeving verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid tot een bedrag van € 25 mln. Tot voor kort werd dit geregeld via een verplichte collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een beslissing van de Raad van State in mei van dit jaar maakte daar echter een einde aan. De KNB kon daardoor haar leden niet langer verplichten tot deelname aan deze collectieve verzekering. Hiervoor in de plaats is de KNB een mantelverzekering overeengekomen, waarvoor notarissen zich tot 1 september vrijwillig konden aanmelden.
Ordemaatregel
Notarissen die hieraan niet wilden deelnemen, hadden tot 1 oktober de mogelijkheid hun eigen verzekering te regelen. Wie daarna nog steeds geen verzekering had gesloten, handelde volgens het KNB-bestuur in strijd met de goede beroepsuitoefening en zou geen notariële diensten kunnen verrichten. Toezichthouder BFT heeft geconstateerd dat er uiteindelijk nog vier notarissen onvoldoende verzekerd waren. Dit heeft geleid tot de tuchtklachten. De voorzitter van de kamer voor het notariaat is tevens verzocht om de betreffende notarissen met onmiddellijke ingang bij wijze van ordemaatregel te schorsen, tot het moment dat zij wel voldoende verzekerd zijn.

Reageer op dit artikel