nieuws

Kamervragen over mogelijke seksediscriminatie door Reaal

Schade

Pieter Heerma (CDA) heeft Kamervragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken over een Turks-Nederlandse vrouw die, mede vanwege haar geslacht en afkomst, een lagere schadevergoeding ontvangt van Reaal dan het Nederlands Rekencentrum Letselschade had becijferd.

Kamervragen over mogelijke seksediscriminatie door Reaal

In de media ontstond de afgelopen dagen ophef over de zaak die door de familie van de vrouw naar buiten werd gebracht. De familie en verzekeraar Reaal hebben een geschil over de vaststelling van het verlies van verdienvermogen van de vrouw, die als gevolg van een aanrijding op 10-jarige leeftijd arbeidsongeschikt is. Reaal is de verzekeraar van de motorrijder die haar aanreed.
Verdienvermogen
Bij de berekening van het verdienvermogen gaat Reaal er vanuit dat de vrouw normaal gesproken rond haar 26ste kinderen zou hebben gekregen, tijdelijk zou stoppen met werken en daarna parttime zou zijn gaan werken. Van de ruim vier ton die het Nederlands Rekencentrum Letselschade becijferde, bleef zo € 70.000 over. De rechtbank Den Haag gaf de verzekeraar daarin gelijk. "De rechtbank acht het redelijk te veronderstellen dat eiseres als vrouw in Nederland en gegeven haar culturele achtergrond en persoonlijke omstandigheden, een partner zou hebben gevonden en rond haar 26e levensjaar kinderen zou hebben gekregen. Gezien de huidige en te verwachten economische situatie, ook in de kinderopvang, is het redelijk te veronderstellen dat zij in verband met de geboorte van haar kinderen gedurende 10 jaar niet zou hebben gewerkt en vervolgens vanaf haar 36e levensjaar tot haar 67e levensjaar, conform de door Reaal voorgestelde 50% ofwel 20 uur per week werkzaam zou geweest. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat slechts een kleine groep vrouwen na de geboorte van kinderen fulltime blijft werken en derhalve de verzorging en opvoeding van die kinderen voor een belangrijk deel aan derden over laat, terwijl niet is onderbouwd dat eiseres tot deze kleine groep vrouwen behoort."
Kamervragen
Kamerlid Heerma wil nu het volgende weten:

  • Vindt u het van deze tijd om van een jonge vrouw te veronderstellen dat zij op haar 26ste moeder wordt, en dat zij dan vervolgens 10 jaar uit het arbeidsproces zal stappen?
  • Deelt u de mening dat een dergelijke rechterlijke uitspraak op gespannen voet staat met een gelijkwaardige positie van vrouwen en allochtonen op de arbeidsmarkt?
  • Deelt u de mening van de in het AD geciteerde lid van het College van de Rechten van de Mens dat dit seksediscriminatie is?
  • Deelt u de mening dat het voor een gelijkwaardige positie van vrouwen op de arbeidsmarkt wenselijk is dat dit soort onderscheid wordt voorkomen? Zo ja, welke stappen gaat u daartoe zetten? Zo nee, waarom niet?
Reageer op dit artikel