nieuws

Cardif promoot Inkomstenvalmeter via radio

Schade

57 procent van de Nederlanders maakt zich grote zorgen over de werkloosheid, maar een groot deel heeft geen idee wat de gevolgen van inkomensverlies zouden zijn voor de eigen financiële situatie. BNP Paribas Cardif start vandaag een bewustwordingscampagne op de radio om mensen bekend te maken met de rekenhulp ‘Inkomstenvalmeter’.

Cardif promoot Inkomstenvalmeter via radio

Deze rekenhulp geeft op basis van een beperkt aantal gegevens een indicatie van de financiële gevolgen bij werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid. Aanleiding voor de campagne zijn de resultaten uit een onderzoek dat de verzekeraar dit jaar hield en de uitkomsten van recent UWV-onderzoek.
Reserve
Uit het onderzoek van BNP Paribas Cardif bleek dat 57 procent van de Nederlanders zich grote zorgen maakt over de werkloosheid en een groot deel geen idee heeft wat de gevolgen van inkomensverlies zouden zijn voor de eigen financiële situatie. Directeur intermediaire distributie Marieke van Zuien. “Bijna de helft van de ondervraagden heeft geen financiële reserve om op terug te vallen. En slechts een kwart kan eenvoudig rondkomen als het inkomen vermindert. De resultaten van het recente UWV-onderzoek bevestigen dit. Met onze radiocampagne willen we mensen oproepen tot bewustwording en hen wijzen op mogelijke voorzorgsmaatregelen.”
De radiocampagne loopt van 19 t/m 31 december en wordt ondersteund door online aanwezigheid en nieuwsbrieven aan adviseurs.

Reageer op dit artikel