nieuws

‘WGA-verzekeraars moeten focussen op re-integratie’

Schade

Verzekeraars zijn er niet in geslaagd het WGA-risico in te dammen en beter te presteren dan UWV. De private markt heeft de risico’s te laag ingeschat, met als gevolg dat verzekeraars op zijn zachtst gezegd niet gelukkig zijn met hun WGA-portefeuille. Meer aandacht voor re-integratie is voor de verzekeraars de beste optie voor kosten- en risicobeheersing. Tot die conclusie komt Boukje Cuelenaere, directeur AStri Beleidsonderzoek en –advies, in de vandaag verschenen ‘zorgspecial’ van AMplus.

‘WGA-verzekeraars moeten focussen op re-integratie’

In de Memorie van Toelichting bij de WIA werd er nog van uitgegaan dat een kwart van de WGA-gerechtigden 80-100% arbeidsongeschikt zou worden. In 2011 had echter ruim driekwart van de WGA-gerechtigden een uitkering op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid en was de instroom in de IVA ook veel kleiner dan verwacht. Door deze ontwikkelingen is het aandeel uitkeringsgerechtigden, waar de werkgever verantwoordelijk voor is, groter dan verwacht en ook groter dan waarmee bij aanvang van de WIA rekening was gehouden door de verzekeraars. De WGA-markt is de private verzekeraars dus fors tegengevallen.
Matig presteren
Volgens Cuelenaere  zijn zij zelf altijd de eersten om te wijzen op het matig presteren van UWV. Niet alleen ten aanzien van de claimbeoordeling, maar ook ten aanzien van de beperkte re-integratie-inspanningen van UWV. “Verzekeraars hebben echter zelf bij de re-integratie geen betere resultaten gehaald. Nu, anno 2013, gaan verzekeraars strengere eisen stellen aan hun klanten voor wat betreft de inrichting van het Poortwachterstraject. (…) Ook richten ze zich op het laten herbeoordelen van mensen in de hoop dat een WGA 80-100% uitkering omgezet wordt in een IVA-uitkering.”
Re-integratie
Echter, “wat we nu weten over de groep WGA 80-100% laat zien dat het niet reëel is om te veronderstellen dat zij voor het overgrote deel duurzaam arbeidsongeschikt zijn (IVA). Re-integratie voor degenen die al recht hebben op een WGA-uitkering, is echter nog nauwelijks van de grond gekomen. Het is opvallend dat verzekeraars deze kans op kosten- en risicobeheersing tot nu toe laten liggen. Wil de private markt haar ambities waarmaken, dan is het aan de verzekeraars om deze activiteiten echt in te vullen en activiteiten achter de premies te ondernemen.”

Reageer op dit artikel