nieuws

Verbond wil duidelijkheid van politiek over overstromingspolis

Schade

Het Verbond van Verzekeraars roept de politiek op om duidelijkheid te verschaffen over hoe burgers en bedrijven zich kunnen verzekeren tegen overstromingsrisico’s. In een brief aan de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer noemt Leo de Boer het ‘navrant’ dat het kabinet aan de ene kant zegt dat het overstromingsrisico op dit moment redelijkerwijs niet verzekerbaar is en aan de andere kant burgers en bedrijven aanspoort om op dit punt zelf hun verantwoordelijkheid te nemen.

Verbond wil duidelijkheid van politiek over overstromingspolis

“De vraag is hoe die burgers en bedrijven daar op dit moment invulling aan kunnen geven”, aldus De Boer. “Het zou goed zijn als de politiek op dit punt duidelijkheid zou kunnen verschaffen.”
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) vindt dat er wel degelijk sprake is van een (beperkt) aanbod van overstromingsdekking door individuele verzekeraars. Daarom werd in juni in een ‘informele zienswijze’ het voorstel van het Verbond voor een verplichte dekking door alle brandverzekeraars naar de prullenbak verwezen. Minister Schultz van Haegen  heeft daarentegen gezegd dat het overstromingsrisico (nog) niet redelijkerwijs verzekerbaar is en dat daarom de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS) geldt.
Wilnis
Het Verbond heeft echter geen goed gevoel bij deze wet. Ten eerste vallen overstromingen die niet als ‘ramp’ worden gekwalificeerd erbuiten. “Zelfs als er wel sprake is van een ramp volgens de wet, zijn burgers en bedrijven vooraf en ook gedurende lange periode na de ramp onzeker over de omvang en de timing van de schade-uitkering. De ervaringen  rond de afwikkeling van de schade door de dijkverschuiving in Wilnis in de zomer van 2003 spreken hier boekdelen”, aldus De Boer.
Op 18 november vergadert de Kamercommissie over dit onderwerp.

Reageer op dit artikel