nieuws

‘Taxaties aardbevingsschade schieten ernstig tekort’

Schade

Vereniging Eigen Huis adviseert Groningse huiseigenaren met aardbevingsschade om altijd een contra-expertise te laten uitvoeren. Schadetaxaties in opdracht van de NAM blijken niet goed te worden uitgevoerd. Volgens de VEH gaan taxateurs op heel verschillende manieren te werk en hanteren ze geen vast protocol om uiteenlopende soorten schade juist vast te stellen.

‘Taxaties aardbevingsschade schieten ernstig tekort’

“De omvang van de schade wordt daardoor dikwijls onjuist of onvolledig ingeschat. De eigenaar loopt dan het risico dat de vergoeding niet toereikend is om de schade aan zijn huis te herstellen.” Bij een woonhuis in Warffum zorgde een contra-expertise ervoor dat een eerste schadebedrag van € 14.550 werd opgetrokken naar € 31.830. De NAM vergoedt de kosten van een dergelijke second opinion.
Nulmeting
Vereniging Eigen Huis wil verder dat huiseigenaren in het Groningse gaswinningsgebied preventief een onafhankelijke inspectie van hun woning kunnen laten uitvoeren, nog voordat er eventueel schade ontstaat. Bij deze zogeheten nulmeting maakt een expert een opname van de bestaande situatie en spoort gebreken en zwakke plekken van de woning op, waardoor er bij toekomstige schade geen discussie is over oorzaak. Waar mogelijk zal de NAM na een nulmeting maatregelen moeten treffen om een pand te verstevigen.
Daarnaast zou de NAM volgens VEH met een regeling moeten komen voor huiseigenaren die door acute persoonlijke omstandigheden niet langer in hun huis kunnen blijven wonen en er niet in slagen hun woning te verkopen. Dergelijke situaties kunnen zich voordoen bij ziekte en lichamelijke beperkingen, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding.

Reageer op dit artikel