nieuws

DSW rekent 90 euro minder in 2014

Schade

DSW-verzekerden betalen in 2014, ongeacht of deze individueel of collectief verzekerd zijn, € 1.140 per jaar voor hun restitutiepolis. Dat is € 95 per maand. Met een premieverlaging van € 90 zet DSW de markt wederom op scherp.

DSW rekent 90 euro minder in 2014

De premie van de aanvullende verzekeringen blijft bij DSW gelijk, terwijl kinderen tot 18 jaar gratis verzekerd blijven voor de aanvullende verzekering. "De daling van de rekenpremie wordt vooral veroorzaakt doordat in 2013 het tekort in het Zorgverzekeringsfonds van de overheid is weggewerkt. Hierdoor daalt de premie met € 75. Daarnaast raamt de minister van VWS de landelijke kosten voor 2014 te hoog."
In de premie zit een bedrag van € 4 verwerkt als ‘opslag oninbaar’. Dit bedrag is nodig om het verlies, veroorzaakt door verzekerden die hun premie, eigen risico en/of eigen bijdragen niet betalen, te compenseren.
Bekijk hier de uitgebreide berekening premie DSW 2014

Reageer op dit artikel